Selcuk University Digital Archive Systems

Konya ili Derebucak ilçesi ve çevresi halk edebiyatı ve folkloru üzerine bir inceleme

Show simple item record

dc.contributor.advisor Emiroğlu, Seyit
dc.contributor.author Gedik, Melike
dc.date.accessioned 2018-03-29T17:42:06Z
dc.date.available 2018-03-29T17:42:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Gedik, M. (2008). Konya ili Derebucak ilçesi ve çevresi halk edebiyatı ve folkloru üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9968
dc.description.abstract Konya ili Derebucak ilçesinde derleme metoduyla elde ettiğimiz verilere göre hazırlanan bu tezimizde Derebucak'ın gelenek, görenek, örf ve adetlerini açıklamaya çalıştık. Ayrıca Türk halk edebiyatı ürünleri olan; masal, efsane, fıkra, mani, türkü, tekerleme, ağıt, atasözü, deyim, ölçülü söz, dua-bedduaları açıkladık ve bunlara örnekler verdik. Tezimizde, insan hayatının ?geçiş dönemleri? olan doğum, evlenme ve ölüm adetleri de açıklanmıştır. Ayrıca insanlara ve hayvanlara yönelik sağaltma (iyileştirme) yöntemleri ?Halk Hekimliği? başlığı altında incelenmiştir. Bunun yanı sıra halkın, tecrübelerinden yola çıkarak hava tahmininde bulunduğu ?Halk Meteorolojisi? ve saatin olmadığı zamanlarda zamanı tespit ettiği ?Halk Takvimi? bölümleri de örneklendirilerek açıklanmıştır. Halkın dini, ahlaki değerleri ile batıl inanışlara bakış açısından da bahsedilmektedir. Alfabetik olarak sıralanan ?Mahalli Kelimeler? açıklamalarıyla birlikte verilmiştir. Sonraki bölümlerde ?Sülale Unvanları?, ?Oyunlar?, ?Halk Mutfağı/Yöresel Yemekler? ve ?Yer Adları? hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamız boyunca faydalanmış olduğumuz eserleri ve bize kaynaklık eden şahısları tezimizin sonuna ekledik. Bölgenin tabii güzelliklerini tanıtıcı, bahsi geçen konularla ilgili görselliği sağlayıcı fotoğraflara ve bölgeyi tanıtıcı nitelikte birer il haritasıyla ilçe haritasına yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract According to the data obtained in Konya and Derebucak through compilation method, we have tried to explain the traditions, customs, common and habitual occasions of Derebucak in our thesis. Also, we have told and given samples about the works of Turkish folk literature; such as tales, legends, jokes, ballads, folk songs, tongue twisters, laments, proverbs, idioms, rhymed words, prays and curses. ?The Transition Periods? of human beings called as birth tradition, wedding and death ceremony have been stated in our study. Furthermore, improving methods related to humans and animals have been studied under the name of ?Father of Medicine?. In addition, ?Public Meteorology? by which people had weather forecast through their experiences and ?Public Calendar? by which people set the time when there was no clock have been expressed and exemplified. The religion, moral values and superstitious of public have been told, as well. ?Local Words? arranged alphabetically have been written by their senses. In the following chapters, ?Family Names?, ?Games?, ?Turkish Cuisine and Traditional Food? and ?Land Names? have been acknowledged. At the end of the thesis, we have added the works and people used during the study. The study has the photos that are the identifiers of the natural beauties and visual aids of the preceding topics and also it has informative maps of Konya and Derebucak. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Derebucak tr_TR
dc.subject Halk edebiyatı tr_TR
dc.subject Folk literature tr_TR
dc.subject Halk bilimi tr_TR
dc.subject Folklore tr_TR
dc.title Konya ili Derebucak ilçesi ve çevresi halk edebiyatı ve folkloru üzerine bir inceleme tr_TR
dc.title.alternative A study on folk literature and folklore in Konya city Derebucak county and environs tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account