SBE, Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Koleksiyonu: Güncel gönderi

  • Yalçın, A. Tuğba (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
    Bu çalışma öğrencilerin kelime öğrenimindeki performanslarının ilerletilmesinde fıkraların önemini saptamayı amaçlamaktadır. Kelime öğrenimindeki yeni stratejilerin gerekliliğinin gözlenmesinin üzerine bu çalışmanın yazarı ...
  • Şenol, Müge (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
    Bu çalışmanın amacı kelimelerin oyunlarla öğretiminin, daha iyi öğrenme ve hatırlama sağlayıp sağlamadığını bulmaktır. Bu çalışma iki farklı kelime öğrenme tekniğinin, oyunlarla ve geleneksel yolla kelime öğretiminin ...