Selcuk University Digital Archive Systems

6. sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kapıcıoğlu, Mehmet Osman Kurtkan
dc.contributor.author Akdeniz, Necmettin
dc.date.accessioned 2018-03-29T13:37:17Z
dc.date.available 2018-03-29T13:37:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Akdeniz, N. (2008). 6. sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9940
dc.description.abstract İlköğretim okullarında uygulamaya başlanan 2006 Sosyal bilgiler yeni ders programı, program yapısında ve uygulamasında birçok yenilik getirmiştir. Bu araştırmayla öğretmenlerin yeni programın getirdiği yeniliklere uyum sürecinde yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve öğretmenlerin bu programa ilişkin beklentilerinin ve isteklerinin kestirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle tarama (survey) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla hazırlanan ?Sosyal Bilgiler Yeni Ders Programının Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler? anketi Konya Merkez ilçelerinde yer alan 144 ilköğretim okulunda, 361 sosyal bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. Anket ile elde edilen verilerin istatistik analizleri SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciensies) programıyla yapılmıştır. Alt problemlerin istatistiksel analizinde t-testi, varyans analizi, standart sapma, aritmetik ortalama ve tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2006 Sosyal bilgiler yeni ders programına olumlu baktıkları ancak bazı sorunlar yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Programın daha etkin bir şekilde uygulanabilmesinin önündeki temel problemler olarak zaman, okulların fiziki özelliklerinin yetersiz olması en çok vurgulanan sorunlar olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The new Social Sciences program taught in primary schools in the year 2006 for the first time has brought about changes in structure and implementation. The objective of this research is to identify teachers? problems in adapting to aforementioned change as well as their expectations and demands regarding the programme. So survey search model has been used for this resarch. A survey titled ?Problems encountered in the implementation of the new Social Sciences program and suggestions for related solutions?. The survey have been performed in 144 primary schools in the city of central Konya with 361 teachers of Social Sciences participating. SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciensies) software was used to analyze collected data. Subproblems were analyzed by using t-test, variance analysis, standard deviation, arithmetic mean, tukey test. At the end of the research, according to the findings, it is concluded that the new Social Sciences teachers of 2006 are optimistic about the New Social Sciences Program although they encountered some problems implementing it. It was determined that teachers The lack of sample applications and the lack of course material or necessary supplies were pointed out as the most imported shortcomings of the program. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Students participitation instruction method tr_TR
dc.subject Öğrenci katılımlı öğretim yöntemi tr_TR
dc.subject Multiple intelligence theory tr_TR
dc.subject Çoklu zeka kuramı tr_TR
dc.subject Constructivist learning tr_TR
dc.subject Yapılandırmacı öğrenme tr_TR
dc.subject Program development tr_TR
dc.subject Program geliştirme tr_TR
dc.subject Program evaluation tr_TR
dc.subject Program değerlendirme tr_TR
dc.title 6. sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler tr_TR
dc.title.alternative Difficulties encountered in new lesson program application of 6th class social sciences lesson tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account