Selcuk University Digital Archive Systems

2006 yılı müftülük eğitim faaliyetlerinin yaygın din eğitimi açısından değerlendirilmesi (Konya ili Hadim ve Taşkent ilçeleri örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Varol, Mehmet Bahaüddin
dc.contributor.author Şengüden, Hasan Kenan
dc.date.accessioned 2018-03-29T13:34:03Z
dc.date.available 2018-03-29T13:34:03Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Şengüden, H. K. (2008). 2006 yılı müftülük eğitim faaliyetlerinin yaygın din eğitimi açısından değerlendirilmesi (Konya ili Hadim ve Taşkent ilçeleri örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9927
dc.description.abstract Çalışmamızın konusu; 2006 Yılı Müftülük Eğitim Faaliyetlerinin Yaygın Din Eğitimi açısından Değerlendirilmesi ( Konya İli Hadim ve Taşkent İlçeleri Örneği). Giriş bölümünde dinin insan hayatındaki yeri, önemi ve fonksiyonundan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu, tarihi süreci, fonksiyonu ve toplumdaki yerinden bahsedilerek vaaz ve vaizlik hakkında genel bilgi verilmiştir. Birinci bölümde; Vaaz ve irşat hizmetleri, İrşat hizmetleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2005 genelgesi, Dini konferans ve paneller, Konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenlenerek toplumun dini konularda bilgilendirilmesi, Dini soruların cevaplandırılması, İhtida işlemleri, Vaaz, irşat kurulu, Özel vaazlar ve irşat ekipleri kurulması, vaaz ve irşat hizmetleri hakkında tarihi bilgi verme konu başlıkları ele alınmıştır. İkinci bölümde; Hadim ve Taşkent İlçeleri hakkında genel bilgi verildikten sonra, her iki ilçede de 2006 yılı içerisinde görevde bulunan personelin isimleri, eğitim durumları, göreve başlama tarihleri ve görev yerleri yazılmıştır. Hadim ve Taşkent İlçe Müftülükleri'nin Program içindeki eğitim faaliyetleri (üçer aylık eğitim programları, Ramazan Ayı eğitim programı), Yapılan konferanslar ve konuşmacılar yer, tarih ve konuları belirtilerek yazıldı. Hadim ve Taşkent Müftülüklerinin program dışındaki eğitim faaliyetlerine de yer verildi. Daha sonra da; Hadim ve Taşkent Müftülüklerinin program içi ve program dışı eğitim faaliyetlerinin yaygın din eğitimi açısından genel bir değerlendirmesi yapılarak, görülen problemlere karşı öneriler kısmı bulunmaktadır. En sonda da sonuç bölümü yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Subject of our study is the assessment of 2006 Educational Activites of Mufti?s Office in respect of informal religious education (Examples from Konya City, Hadim and Taşkent Counties). In the introduction part, place, importance and function of religion in human life, and also establishment, historical process, function and place of the Department of Religious Affairs in society are mentioned, and general knowledge is provided about preach and preaching. In the first part, some activities such as preach and guidence services, 2005 circular of the Department of Religious Affairs related to guidence services, Religious conferences and panels, conference, panel, symposium, have been organized, and topic titles such as enlightening society about religious subjects, answering Special preaching and guidence teams, and preach and guidence services are discussed. In the second part, names of personnel who served in 2006, their educational backgrounds, dates and places of inauguration have been written, after providing some general knowledge about Hadim and Taskent counties. Educational activities in Hadim and Taskent Mufti?s Offices in program (three months education programs, education program for the month of Ramadan), conferences performed and speakers, place, date and subjects are determined and written. And then, educational activities of Hadim and Taskent Mufti?s Offices inside and outside program have been assessed in generalin respect of informal religious education, and there is suggestions part against problems seen. Conclusion takes place in the last part. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Diyanet İşleri Başkanlığı tr_TR
dc.subject Presidency of Religious Affairs tr_TR
dc.subject Müftülük tr_TR
dc.subject Vaaz tr_TR
dc.subject Sermon tr_TR
dc.subject Office of mufti tr_TR
dc.title 2006 yılı müftülük eğitim faaliyetlerinin yaygın din eğitimi açısından değerlendirilmesi (Konya ili Hadim ve Taşkent ilçeleri örneği) tr_TR
dc.title.alternative Assessment of 2006 educational activities of mufti's office in respect of informal religious education (examples from Konya city, Hadim and Taskent counties) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account