Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim müfettişlerinin takım halinde çalışma becerileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uyar, Mustafa
dc.contributor.author Erol, Ahmet Emin
dc.date.accessioned 2018-03-29T13:31:42Z
dc.date.available 2018-03-29T13:31:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Erol, A. E. (2008). İlköğretim müfettişlerinin takım halinde çalışma becerileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9918
dc.description.abstract Bu araştırmada, ilköğretim müfettişlerinin; rehberlik ve teftiş çalışmaları sürecini, eğitim kurumlarının işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacına hizmet edecek nitelikte grup ya da takım anlayışı içinde yürütüp yürütmediklerini nasıl değerlendirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca bu konudaki değerlendirmelerinin müfettişliğe atanmalarına esas öğrenimleri, lisansüstü eğitim yapıp yapmama, yaş, müfettişlik kıdemi, nüfusa kayıtlı olduğu ilde çalışıp çalışmama ve bulunduğu ildeki çalışma süresi değişkenlerine göre farklı olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma evreni olarak Konya ili alınmış olup, evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin uygulanması ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular: 1- İlköğretim müfettişlerinin, gruplarındaki müfettişlerin takım halinde çalışma becerilerini ?çoğu zaman? düzeyinde algıladıkları ve takım çalışması becerisini gösterdikleri söylenebilir. 2- İlköğretim müfettişlerinin, gruplarındaki müfettişlerin takım halinde çalışma becerilerini ?çoğu zaman? düzeyinde algılamaları, müfettişlerin bu becerilerini ?her zaman? düzeyinde gösterebilmeleri için bu alanın iyileştirmeye açık alan olduğu görülmektedir. 3- İlköğretim müfettişleri, meslek içerisinde kendilerine özgü grup kültürü oluşturmaktalar ve kendi içlerinde bu kültüre uyumda tutarlılık göstermektedirler. 4- İlköğretim müfettişlerinin, grup çalışmaları sırasında aralarında hiyerarşik yapı ve statü açısından yatay bir iletişim olması, lisansüstü öğrenimin öneminin getirdiği farklılığı ortadan kaldırmaktadır. 5- Gruplarda oluşturulan grup kültürüne, gruba yeni katılan farklı yaş kategorilerindeki müfettişler de uyum sağlamaktalar ve davranış örüntüsü göstererek takım halinde çalışma becerisi sergilemekteler. 6- Rehberlik ve teftiş çalışmaları sürecinde verimlilik ve iş performansı açısından mesleki kıdemin önemli bir ölçüt olmadığı görülmektedir. 7- İlköğretim müfettişleri, mesleklerinin gereklerinden dolayı mesleğe özgü davranış örüntüsü geliştirerek, daha özenli davranmaktadırlar. 8- İlköğretim müfettişleri gerek mesleki, gerekse sosyal yaşamlarında kendi içlerinde oluşturdukları informal yapı çerçevesinde davranmaktadırlar. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to determine how primary school supervisors evaluate the guidance and supervisory service processes, and whether they carry out their duties fulfilling the aim of improving the work of educational institutions as a team. The study also aims to find out whether their ideas differ depending on the variables of their field of study before being assigned as a supervisor, whether they have a masters? or doctoral degree, age, job seniority as a supervisor, working in the city of birth, and the total of the years the supervisor has worked in the city he is living in. The study population consists of the supervisors working in Konya, and the researcher endeavored to reach all the population. The data has been collected through the questionnaire developed by the researcher himself. (Description of the statistical process of reaching findings) The outcomes of the research: 1. It can be said that primary school supervisors define their teamwork skills within the group as ?usually?, and they have the ability to work as a team. 2. The supervisors? defining their colleague?s ability to work as a team as ?usually? within their own group indicates that this area is open to be developed so that supervisors could define their teamwork skills as ?always?. 3. Primary school supervisors develop group culture within themselves and they show consistency in adapting to this culture. 4. The fact that there is a lateral communication between primary school supervisors in terms of hierarchical structure and status during teamwork eliminates the inequality brought by higher education. 5. Newly joined supervisors from various ages adapt to the group culture as well, and they display appropriate behavior patterns and teamwork skills. 6. It is seen that job seniority is not an important criteria in terms of efficiency and performance during guidance and supervision services. 7. Primary school supervisors, on account of their career, develop behavior patterns peculiar to their career and behave more carefully. 8. Primary school supervisors form, both in their career and social life, informal groups and show behavioral patterns appropriate to this group. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Eğitim denetimi tr_TR
dc.subject Supervision of education tr_TR
dc.subject Takım çalışması tr_TR
dc.subject Team work tr_TR
dc.title İlköğretim müfettişlerinin takım halinde çalışma becerileri tr_TR
dc.title.alternative Teamwork skills of primary school supervisor tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account