Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacılık programı kapsamında derslerde çoklu zekâ kuramının uygulanmasına yönelik tutum ve görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Güven, Kemal
dc.contributor.author Kılıç, Murat
dc.date.accessioned 2018-03-28T13:45:52Z
dc.date.available 2018-03-28T13:45:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Kılıç, M. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacılık programı kapsamında derslerde çoklu zekâ kuramının uygulanmasına yönelik tutum ve görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9884
dc.description.abstract Geleneksel eğitim sisteminde zekâ tekildir. Yeni eğitim sistemlerinde ise zekâ tekil değildir. Zekâ kendine uygun ortam bulduğunda gelişmektedir. Öğrencilerin okulda zekâ alanlarını geliştirmek için en büyük görev ise öğretmenlere düşmektedir. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulu öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramının uygulanmasına yönelik tutum ve görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Sivas merkez, Yıldızeli, Şarkışla ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerdeki ilköğretim okullarından seçilen okullardaki öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek ve görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda öğretmenlerin cinsiyetleri ile tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, görev yaptıkları yerleşim yeri türü ile tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, kıdem yılları ile tutumları arasında da anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Görüşme formundan elde edilen bulgularla, öğretmenlerin Çoklu Zekâ Kuramını derslerde tam anlamıyla uygulamadıkları, hizmet içi eğitim almaları gerektiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In our traditional education system intelligence is singular, but in contemporary education systems intelligence is not singular. Intelligence develops if it finds an appropriale enviranment. Teachers have a critical role to develop students intelligences in school. The aim of this research is to indentity teachers? opinions and attitudes towards Multiple Intelligence . A scale and an inteview form is used to carry out this research both of which is prepared by researcher Mr. Kılıç . This research is done in primary schools in Sivas, Yıldızeli Şarkışla centry, and in its villeges. I want to thank all of my colleagues for their contributions from now on. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çoklu zeka kuramı tr_TR
dc.subject Multiple intelligence theory tr_TR
dc.subject Öğretmen görüşleri tr_TR
dc.subject Teacher opinions tr_TR
dc.subject Yapılandırmacılık programı tr_TR
dc.subject Constructivism programme tr_TR
dc.title İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacılık programı kapsamında derslerde çoklu zekâ kuramının uygulanmasına yönelik tutum ve görüşleri tr_TR
dc.title.alternative Primary school teachers attitudes and opinions towards implementation of mi theory in lessons in the extend of constructivism programme tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account