Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya'da hayvancılığa dayalı sanayinin coğrafi temelleri

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.