Selcuk University Digital Archive Systems

Kamu yönetiminin idari denetimi ve ombudsmanlık kurumu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bozoğlu, Menekşe
dc.contributor.author Gökçe, Gülise
dc.date.accessioned 2018-03-28T13:45:42Z
dc.date.available 2018-03-28T13:45:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Gökçe, G. (2008). Kamu yönetiminin idari denetimi ve ombudsmanlık kurumu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9881
dc.description.abstract Modern devletin yetki ve sorumluluklarının artması, idarenin bireyler üzerindeki tasarruflarının artmasına, bu da idarenin denetlenmesinde geleneksel denetim yöntemlerinin yetersiz kalmasına yol açmıştır. Özellikle hukuk devleti anlayışının gelişmesi, insan haklarının önem kazanması ve insanlığın daha bilinçli hale gelmesinin bir sonucu olarak bugün tüm dünya ülkeleri, idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı haksızlığa veya zarara uğrayan vatandaşların haklarını koruyan çeşitli düzenlemeler yapmışlardır. Yargısal denetimin sınırlı oluşu, yavaş işlemesi nedeni ile etkisizliği ve yetersizliği, çağdaş idarenin gelişme ve değişmesine cevap verememesi, bunun yanında idarenin kendi içinde yapılan denetimin tek yönlü ve objektif olmaktan uzak oluşu, İsveç'te doğan ve gelişen bir tür denetim sistemi olan ombudsmanlık kurumunu geçerli bir duruma getirmiştir. Ombudsmanlık kurumu dünyanın bir çok ülkesinde bulunmakta ve hukukun üstünlüğünü sağlama açısından önemli bir işlev görmektedir. Ülkemizde uygulanacak ombudsmanlık kurumunun da özellikle AB ile müzakere sürecinde ülkemize sağlayacağı pek çok yararları olacaktır. Ancak ombudsmanlık kurumunun çok iyi bir şekilde anlaşılması ve anlatılması ihtiyacı vardır. tr_TR
dc.description.abstract The increase of the authority and responsibility of the modern state has caused the disposals of the administration on the individuals increase and this has also caused that supervising the traditional administration methods is inadequate . As a result of especially the development of the concept `Law State `, human rights gainig importance and humans being more conscious ,today all the countries have been making various regulations that protects the rights of their own citizens who suffer wrong and deficit. That the judicial administration is limited; the inadeqauteness and ineffectiveness due to the slow progressing and cannot reply the improvement and changing of the modern administraion besides its own supervision is not objective makes the establishment `ombudsman?, which is a kind of supervision system and is born out from Sweden, valid. Ombudsman has existed in many countries of the world and has an important role to enable the rule of law. Ombudsman that could be established in our country will be beneficial for our country in the process of the membership of the European Unions . However there is stil a need to understand and define the establishment `ombudsman? . tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kamu yönetimi tr_TR
dc.subject Public administration tr_TR
dc.subject İdari denetim tr_TR
dc.subject Administrative supervision tr_TR
dc.subject Ombudsmanlık tr_TR
dc.subject Ombudsman tr_TR
dc.title Kamu yönetiminin idari denetimi ve ombudsmanlık kurumu tr_TR
dc.title.alternative The administrative of public inspection and the institution of ombudsman tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account