Selcuk University Digital Archive Systems

SBE; Doktora, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Koleksiyonu

SBE; Doktora, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Koleksiyonu

 

Recent Submissions

  • Faiz, Ahmad (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-01)
    İbn Mâlik ve Elfiye adlı eserinin Arap gramerinde önemli bir yeri vardır. Aynı şekilde onun şerhi olan Evdahu'l-mesâlik ve müellifi İbn Hişâm da Arap grameri alanında oldukça tanınmışlardır. Biz bu çalışmamızda İbn Hişâm'ın ...
  • Çinkılıç, Recep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-05)
    "İḥsân ʿAbdu'l-Ḳuddûs'un Romanlarında Kadın İmajı" başlıklı tezimizde modern Arap edebiyatının ünlü hikâye ve roman yazarlarından biri olan İḥsân ʿAbdu'l-Ḳuddûs(1919-1990)'un 1961-1985 yılları arasında yayımlanan altı ...
  • Taşdelen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
    Büyük mutasavvıf ve düşünür Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin en önemli eseri olan Mesnevî'si asırlarca okuna gelmiş, hakkında pek çok tercüme ve şerh yazılmıştır. Bu şerhlerin bazısı tamamlanmış, bazısı yarım bırakılmış bazısı ...

View more