Selcuk University Digital Archive Systems

Mehmed Niyazi`nin romanlarındaki halk bilimi unsurları üzerine bir inceleme

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karadavut, Zekeriya
dc.contributor.author Koluçolak, Adem
dc.date.accessioned 2018-03-23T12:15:14Z
dc.date.available 2018-03-23T12:15:14Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Koluçolak, A. (2007). Mehmed Niyazi`nin romanlarındaki halk bilimi unsurları üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9842
dc.description.abstract Türk kültüründe, yazılı edebiyat ve sözlü gelenek ilişkisi canlıdır. Sözlü gelenek, yazılı edebiyat için bazen doğrudan kaynak, bazen de etkili bir malzeme olmaktadır. Bu çalışmada, çağdaş ve başarılı bir romancı olan Mehmed Niyazi Özdemir'in romanları, halk bilimi yönünden incelenmiştir. Romanlar, halk bilimi unsurları bakımından taranmış, bulunan malzemeler tasnif ve tahlil edilmiştir. Çalışma, günümüz edebiyatında halk biliminin rolü hususunda fikir vermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In turkish culture, The relation of oral and written literature is alive. Oral tradition is sometimes direct source and sometimes an effective equipment for written literature. In this study, the novels of Mehmed Niyazi ÖZDEMİR, who is modern and succesfull writen was examined in the way of folklore, Novels were scanned according to the folkloric elements, and findings were classified and analysed. The study gives a notion about the role of folklore in contemprary literature. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mehmed Niyazi tr_TR
dc.subject Roman tr_TR
dc.subject Halk bilimi tr_TR
dc.subject Novel tr_TR
dc.subject Folklore tr_TR
dc.title Mehmed Niyazi`nin romanlarındaki halk bilimi unsurları üzerine bir inceleme tr_TR
dc.title.alternative Mehmed Miyazi's novels folklore elements interested a study tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account