Selcuk University Digital Archive Systems

Devlet ve özel ilköğretim okullarında öğretmenlerin öğretmenler kurulu aracılığıyla yönetime katılmalarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yıldırım, Atila
dc.contributor.author Dengiz, Aşkın
dc.date.accessioned 2018-03-23T12:13:10Z
dc.date.available 2018-03-23T12:13:10Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Dengiz, A. (2007). Devlet ve özel ilköğretim okullarında öğretmenlerin öğretmenler kurulu aracılığıyla yönetime katılmalarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9838
dc.description.abstract Bu arastırmanın amacı, devlet ve özel ilkögretim okullarında çalısan ögretmen ve yöneticilerin, ögretmenlerin ögretmenler kurulu aracılıgıyla yönetime katılmalarına iliskin algı ve beklenti düzeylerini belirlemektir. Arastırmanın evrenini, 2006-2007 egitim ögretim yılında Konya ili merkez ilçelerindeki devlet ve özel ilkögretim okullarında görev yapan ögretmen ve yöneticiler olusturmaktadır. Arastırmada 417 ögretmen ve 182 yönetici olmak üzere 599 katılımcı yer almaktadır. Arastırmada, Sarpkaya tarafından gelistirilen ?Liselerde Yönetime Katılmada Ögretmenler Kurulu Hakkında Ögretmen ve Yöneticilerin Algı ve Beklentileri? adlı likert tipi 47 soruluk ölçek kullanılmıstır. Arastırmada elde edilen bulgular sonucunda; Okuldaki görev degiskenine göre, ögretmenlerin ögretmenler kurulu aracılıgıyla yönetime katılmalarıyla ilgili algıları düzeylerinin düsük, beklenti düzeylerinin yüksek oldugu, Çalısılan kurum degiskinine göre, ögretmenlerin ögretmenler kurulu aracılıgıyla yönetime katılmasında özel ilkögretim okullarında çalısan ögretmen ve yöneticilerin, devlet ilkögretim okullarında çalısan ögretmen ve yöneticilerden algı düzeylerinin daha yüksek oldugu, buna karsın beklenti düzeyleri arasında anlamlı bir farklılasmanın bulunmadıgı, Cinsiyet degiskenine göre, ögretmenlerin ögretmenler kurulu aracılıgıyla yönetime katılmasında, kadın ögretmen ve yöneticilerin, erkek ögretmen ve yöneticilere göre algı ve beklenti düzeyleri açısından daha yüksek düzeyde katılım gösterdikleri, tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to determine perception and expectation level of the teachers, managers who are working at state and private primary schools regarding participation of management through board of teachers. The teachers and directors who have duties at the state and private schools in the center districts in 2006-2007 education teaching year compose the universe research. There are 417 teachers and 182 directors, totally 599. A scale 47 questions likert type under title of ?Perception And Expectation Of Teachers Managers Regarding Participation Of Management n High Schools Through Board Of Teachers? which was developed by Sarpkaya was used reserach. According to the results which are acquired in research; Perception level of the teachers and directors who are employed in state and private primary schools in Konya and center districts regarding participation of management through board of teachers was low but the expectation level was high according to duty factor at school. According to employee founding factor, perception level of the teachers and directors who are employed in private primary schools regarding participation of management through board of teachers was higher than are teacher and directors who are working in state primary schools but there wasn?t any meaningful difference at their expectation level. According to gender factor, perception level of the female teachers and directors regarding participation of management through board of teachers was higher than male teachers and directors. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Özel ilköğretim okulları tr_TR
dc.subject Private primary schools tr_TR
dc.subject Öğretmenler kurulu tr_TR
dc.subject Teachers committee tr_TR
dc.subject Yönetici görüşleri tr_TR
dc.subject Executive opinions tr_TR
dc.title Devlet ve özel ilköğretim okullarında öğretmenlerin öğretmenler kurulu aracılığıyla yönetime katılmalarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri tr_TR
dc.title.alternative In public and private primary schools, the views of the teachers and managers about joining the management of the teachers through teachers committee tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account