Selcuk University Digital Archive Systems

Yansıtıcı düşünme becerisinin kaynak tarama ve rapor yazma derslerindeki etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sünbül, Ali Murat
dc.contributor.author Kozan, Saliha
dc.date.accessioned 2018-03-23T12:13:06Z
dc.date.available 2018-03-23T12:13:06Z
dc.date.issued 2007-08-02
dc.identifier.citation Kozan, S. (2007). Yansıtıcı düşünme becerisinin kaynak tarama ve rapor yazma derslerindeki etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9836
dc.description.abstract Bu araştırmada, yansıtıcı düşünme becerisine dayalı bir öğretim etkinliği uygulanarak öğrencilerin bu uygulama hakkındaki görüşleri ve yansıtma yaptıkları alanlar hakkında derinlemesine bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Yine araştırmanın amacı kapsamında öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlere ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışma, eylem araştırması desenini içeren bir durum çalışmasıdır ve nitel bir araştırmadır. Araştırma katılımcıları, 2006- 2007 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Programı 1. sınıfta okumakta olan 51 öğrencidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerden elde edilen dokümanlar kullanılmıştır. Bunlar, öğrencilerin yansıtıcı günlükleri, öğrencilere uygulanan anketler ve öğrencilerin hazırlamış oldukları performans ödevleridir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler bu uygulamayla kalıcı bilgi edinme, bildiklerini uygulamaya geçirme, uygulamalarını sürekli olarak analiz ederek geliştirme, düşüncelerini organize etme ve yazılı olarak dile getirme, alanlarındaki yayınları daha yakından tanıma ve bu alan hakkında fikir yürütme ve araştırma becerilerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır. Ayrıca öğrenciler, duygularını ifade etme ve kendilerini değerlendirmede gelişim göstermişlerdir. Bu çalışmada, öğrenciler arasında işbirliğinin sağlanması ve öğrencilere öğretim elemanın rehberliğinin yansıtıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde önemli role sahip olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin günlüklerde yansıtma yaptıkları alanlar uygulama başından sonuna doğru değişim göstermiştir. Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde hazırlamış oldukları araştırma önerileri kullanılmıştır. Uygulamada performansa dayalı bir değerlendirme yönteminin tercih edilmesi öğrencilerin araştırmalarını aktif olarak yürütmelerini sağlamıştır. tr_TR
dc.description.abstract A teaching activity based on reflective thinking skill was implemented in this research. By this implementation, it is aimed to gain in-depth data about students? views about this practice and their areas of reflection. This is a case study that was conducted in the form of an action research in qualitative research paradigm. The participants of the research are the 51 freshman in the Guidance and Psychological Counseling Department at Selcuk University in 2006- 2007 spring semester. Documents of the students were used as data collection tools. These tools were students? reflective journals, questionnaires and performance tasks. According to the results of this research, students had opportunity to gain retention of the learning, to apply the knowledge, to develop practices by analyzing them, to organize and express ideas by words, to have more information about the publications in the field of study and to develop searching skiils. Supplying the collaboration between the students and the guidance of the instructor had an important role in developing reflective thing skills. The areas of reflection changed throughout the implementation. The research proposals of the students were used to evaluate their performance. By the evaluation method based on performance, students could conduct their searchs actively. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Yansıtıcı düşünme tr_TR
dc.subject Reflective thinking tr_TR
dc.subject Kaynak tarama tr_TR
dc.subject Source searching tr_TR
dc.subject Rapor yazma tr_TR
dc.subject Report writing tr_TR
dc.title Yansıtıcı düşünme becerisinin kaynak tarama ve rapor yazma derslerindeki etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of reflective thinking skill on the source searching and report writing course tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account