Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Jandarma personelinin tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.