Selcuk University Digital Archive Systems

Tâbiûn bilginlerinden Katâde B. Diâme'nin hayatı, fıkhî görüş ve rivayetleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yaman, Ahmet
dc.contributor.author Erdal, Ahmet Ferit
dc.date.accessioned 2018-03-22T13:48:53Z
dc.date.available 2018-03-22T13:48:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Erdal, A. F. (2009). Tâbiûn bilginlerinden Katâde B. Diâme'nin hayatı, fıkhî görüş ve rivayetleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9814
dc.description.abstract Fıkhın olgunlaşma sürecinde tabiîn âlimlerinin rolü büyüktür. Onlar İslam dinine ait tüm bilgileri sahabeden dikkatle almış, geliştirmiş ve tebe-i tabiîn'e nakletmişlerdir. Böylece Rasûlullâh (s.a.) ve sahabeden gelen tüm bilgilerin sağlam bir şekilde bir sonraki nesle intikalini sağlayarak İslam'a ait bilgilerin yazılı hale getirilmesinde büyük rolleri olmuş ve neticede dinimizin aslı, gelişim süreci zarar görmemiştir. Sahâbe ve Tabiîn döneminde kitap telif etme düşüncesi henüz gelişmemişti. Bu dönemlerde hafıza en önemli ilim aktarma aracıdır. Bir âlimin üstünlüğü onun ezberlediklerinin fazlalığı ve onları koruyabilmesi ile açığa çıkmaktadır. Bu bağlamda Katâde b. Diâme'nin önemi açıktır. Çünkü o, kendi döneminde bir âlimde olması gerekli önemli bir özellik olan güçlü hafızaya tam anlamıyla sahiptir. Bu çalışmada Katâde b. Diâme'nin hayatını, onun fıkha dair ulaştığı rivayetlerini, fıkhî görüşlerini derlemeye çalıştık. Böylelikle Katâde'ye ve onun fıkıh ilmindeki birikimine dikkat çekmek istedik. tr_TR
dc.description.abstract İn the process of maturation of Fiqh Tabiun scholars have a great role. They attentively obtained all İslamic knowledge from sahaba. They developed and transferred to tabe-i tabiîn the İslamic knowledge what is coming from the Prophet and sahaba to following generation. Their role?s are important to be written of İslamic knowledge. Consequently our religion didn?t lose it?s originality and it?s development process is not damaged. İn the sahabe and tabiîn periyod the thought that composition book hadn?t development yet. İn this period, the memory is the most important knowledge transfer tool a scholar?s superiority was coming out by means of his memory and his keeping power the knowledge on the memory . in this context Catada bin Diame?s importance is clear. Because he has exactly strong memory that is very necessary for a scholar in his period. We, endeavoured to collect life and fiqh opinions and fiqh narrative of Catada on his study. İn this manner we wanted to call attention to Catada and his backlog on knowledge of fiqh tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Katade b. Diame tr_TR
dc.subject Tabiun Dönemi tr_TR
dc.subject Tabiun Period tr_TR
dc.subject Tefsir tr_TR
dc.subject İslam hukuku tr_TR
dc.subject Islamic law tr_TR
dc.subject İslam alimleri tr_TR
dc.subject Islamic scholars tr_TR
dc.title Tâbiûn bilginlerinden Katâde B. Diâme'nin hayatı, fıkhî görüş ve rivayetleri tr_TR
dc.title.alternative Life , fiqh opinions and fiqh narrative of Catada Bin Diama tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account