Selcuk University Digital Archive Systems

9. sınıf rehberlik programının (sınıf öğretmenleri için) rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kesici, Şahin
dc.contributor.author Tokalı, Hatice
dc.date.accessioned 2018-03-22T13:10:04Z
dc.date.available 2018-03-22T13:10:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Tokalı, H. (2007). 9. sınıf rehberlik programının (sınıf öğretmenleri için) rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9811
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenleri için hazırlanmış olan 9. sınıf rehberlik programının ne ölçüde gerçekleştirildiğinin rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Çalışmada; nitel araştırma modeli benimsenmiş olup, ?benzeşik (homojen) örnekleme? yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2005- 2006 Eğitim-Öğretim yılı, Adana ili Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan psikolojik danışmanlar oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme metodu kullanılmıştır. Görüşmeler sırasında, rehber öğretmenlerden, sınıf öğretmenlerine yönelik 9. sınıf rehberlik programında olması gereken temel amaçlar, içerik, güçlü ve zayıf yanlar, işlevsellik ve uygulanabilirlik hakkında görüşleri alınmıştır. Son olarak rehber öğretmenlerden programa ilişkin önerileri alınmıştır. Veriler, ?içerik analizi? tekniği ile analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to evaluate the 9th class guidance programme and its accomplishment which is prepared for class teachers, through the view of the guidance teacher. In this study; qualitative research model was appropriate and ?similar (homogenous) sampling? method was used. Psychological councellors working in the high schools of The Ministry of Education in the academic year of 2005-2006, based in the counties Seyhan and Yüreğir of Adana city, was the main constitution of this study. For data collection, conversation method was used in the study. During the sessions, the opinions of the guidance teachers were taken about the main aims, contents, strenghts and weaknesses, functionality and feasibility that have to be in the 9th class guidance programme prepared for class teachers. Lastly, opinions related to the programme were taken from the guidance teachers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Rehber öğretmenler tr_TR
dc.subject Guidance teachers tr_TR
dc.subject Sınıf öğretmenleri tr_TR
dc.subject Class teachers tr_TR
dc.subject Rehberlik programı tr_TR
dc.subject Guidance program tr_TR
dc.title 9. sınıf rehberlik programının (sınıf öğretmenleri için) rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of the 9th class guidance programme (for class teachers) through the view of the guidance teacher tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account