Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bölgesel kalkınma ajansları dünyadaki uygulamalar ve Türkiye modeli

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.