Selcuk University Digital Archive Systems

İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretiminin okuduğunu anlamaya etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Güven, Kemal
dc.contributor.author Atay, Mehmet Sait
dc.date.accessioned 2018-03-22T13:06:58Z
dc.date.available 2018-03-22T13:06:58Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Atay, M. S. (2007). İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretiminin okuduğunu anlamaya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9804
dc.description.abstract Bu çalısmanın amacı ngilizce dersinde kelime oyunlarıyla kelime ögretiminin okudugunu anlama düzeyleri üzerine etkisinin arastırılmasıdır. Kontrol Gruplu ön test son test desenini kullanıldıgı çalısma Konya Bozkır Anadolu Lisesi 9. sınıf ögrencileriyle yürütülmüstür. Deney grubunda ve kontrol grubunda 15'er ögrenci toplam 30 ögrenci ile çalısılmıstır. Veri toplama aracı olarak arastırmacı tarafından hazırlanan okudugunu anlama testi kullanılmıstır. Deney ve kontrol gruplarına okudugunu anlama ön testi ile baslayan deneysel çalısma 8 hafta süresince arastırmacı tarafından hazırlanan kelime oyunları ile deney grubuna ders haricinde ek çalısma yapılmıs bu esnada kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıstır 8 hafta sonunda her iki.gruba da tekrar okudugunu anlama testi uygulanmıs ve elde edilen veriler SPSS 13.0 programı ile incelenmis ve yorumlanmıs. Arastırma sonun da deney ve kontrol grubu ögrencilerinin arasında kelime ve cümle bilgisi erisilerinde anlamlı bir farka rastlanmamıstır. Ancak kelime oyunlarıyla kelime ögretimi yapılan ögrencilerin cümle, paragraf ve genel okudugunu anlama düzeyi erisilerinin kontrol grubu ögrencilerine oranla daha yüksek oldugu görülmüstür. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine the effect of the vocabulary teaching through vocabulary games on reading comprehension in English. The study was carried out with the 9th grade students at Konya Bozkır Anatolian High School. The pre test-post test design with control group was used. The experimental process started with the application of the reading comprehension pre test. The experiment group has played a word game for eight weeks but the control group was not intervened during this period. At the end of the experimental process, the reading comprehension post test was applied to both groups. The data was analyzed by means of SPSS 13.0. At the end of the study; from the view of vocabulary and sentence development achievement experimental and control groups are equal. But the experiment group students that played word games have higher achievements than unintervened control group from the view of paragraph and general reading comprehension. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İngilizce dersi tr_TR
dc.subject English lesson tr_TR
dc.subject Oyunlar tr_TR
dc.subject Games tr_TR
dc.subject Kelime öğretimi tr_TR
dc.subject Vocabulary teaching tr_TR
dc.subject Okuduğunu anlama tr_TR
dc.subject Reading comprehension tr_TR
dc.title İngilizce dersinde oyunlarla kelime öğretiminin okuduğunu anlamaya etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of vocabulary teaching thorough word games to understanding what you read in the lesson of English tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account