Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hamarta, Selcan
dc.contributor.author Üre, Ömer
dc.date.accessioned 2018-03-22T12:55:38Z
dc.date.available 2018-03-22T12:55:38Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Üre, Ö. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9788
dc.description.abstract Bu arastırmada ilkögretim sekizinci sınıf ögrencilerinin sosyal problem çözme becerileri algılanan anne baba tutumları açısından incelenmistir. Arastırma genel tarama modeline uygun olarak gerçeklestirilmistir. Arastırmanın örneklemi Konya merkez ilçelerde ögrenim görmekte olan ilkögretim sekizcinci sınıf ögrencilerinden tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle seçilen 191'i kız 147'si erkek olmak üzere toplam 338 ögrenciden olusmaktadır. Arastırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, kız ögrencilerin probleme olumsuz yönelim ve akılcı problem çözme puan ortalamaları erkek ögrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmustur. Erkek ögrencilerin içtepisel-dikkatsiz yaklasım ve kaçıngan yaklasım puan ortalamaları kız ögrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmustur. Algılanan anne baba tutumu probleme olumlu yönelim, probleme olumsuz yönelim, akılcı problem çözme, içtepisel-dikkatsiz yaklasım, kaçıngan yaklasım ve toplam sosyal problem çözme puanlarını anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Demokratik anne baba tutumunun probleme olumlu yönelim, akılcı problem çözme, toplam sosyal problem çözme pozitif yönlü, içtepiseldikkatsiz yaklasım, kaçıngan yaklasım puanları ile negatif yönlü iliskili oldugu bulunmustur. tr_TR
dc.description.abstract Problem solving skills of elementary 8th level students were observed according to perceived mother and father attitude in this research. Research was conducted according to general scan model. The scope of the research was constituted of total 338 students who were chosen by random cluster sampling method from elementary 8th level students who were educated in the center districts of Konya (191 female, 147 male). The average scores of the female students in the negative orientation to the problem and rational problem solving were significantly higher when compared with male students according to findings of the research. The average scores of the male students in impulsivity/carelessness style and avoidance style were were significantly higher when compared with female students according to findings of the research. Perceived mother and father attitude explains negative-positive orientation to the problem, rational problem solving, impulsivity/carelessness style and avoidance style and total social problem solving approaches in a significant level. It was found that the democratic attitudes of mother and father had positive way relation with the scores of positive orientation to the problem, rational problem solving and total social problem solving but they had negative way relation with impulsivity/carelessness style and avoidance style. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Problem çözme tr_TR
dc.subject Problem solving tr_TR
dc.subject Anne-baba tutumu tr_TR
dc.subject Mother and father attitude tr_TR
dc.subject İlköğretim öğrencileri tr_TR
dc.subject Primary education students tr_TR
dc.title İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Social problem solving skills of elementary 8th level students investigation according to perceived mother and father attitude tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account