Show simple item record

dc.contributor.advisor Esen, Halim
dc.contributor.author Gülüş, İhsan
dc.date.accessioned 2018-03-21T08:39:29Z
dc.date.available 2018-03-21T08:39:29Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Gülüş, İ. (2006). Sinemada görsel zaman ve mekan kurgusu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9717
dc.description.abstract Zaman ve mekan kisilerin günlük konusmalarında sık sık kullandıkları, vazgeçilemez iki sözcüktür. insan yasamında önemli yer tutan zaman ve mekanı, sanatın birçok dalı çesitli biçim ve yöntemlerle kullanmaktadır. Gerçek hayatta ne bir baska zamana ne de bir baska mekana atlayabiliriz. Ancak, gerçek yasam filme aktarıldıgında, zaman ve mekan, bambaska bir çehreye bürünerek, yönetmenin özgürce isleyebildigi, filme özgü iki önemli unsur haline gelir. Bir öykü ya da anlatı filminin var olabilmesi için zorunlu unsurların basında zaman ve mekan gelir. Film, zaman ve mekanı diger sanat dallarıyla kıyaslanamayacak ölçüde özgürce kullanma olanagı saglar. Bu çalısma, Sinemada görsel zaman-mekan kurgusu ve ?Egreti Gelin? filminde zaman ve mekan kullanımını arastırmaktadır. Bunun için ?Egreti Gelin? filmi öykü akısına göre 4 bölüme ayrılmıs, her bölüm zaman, mekan, öykü ve izleme süresi açısından incelenmis ve elde edilen bulgulardan, film bir ?dönem filmi? niteligi tasımasına karsın, zamanmekan kullanımı yönüyle basarılı bulunmustur. tr_TR
dc.description.abstract Time and Place are two indispensable words used by people in their daily conversations. Many branches of art have been using the time and the place in various forms and ways, which they have an important part in human life. In real life we cannot pass into a different time or a different place. However, the time and the place are compeletely different in disguise when real life is transferred in film that a director freely works on and they become two important issues special to the film. The time and the place are the first necessary elements in order to be able to exist of a film of stor yor narration. A film gives opportunity to use the time and the place so freely that cannot be compared with another branches of art. This work is studying the visual time and the place fiction in cinema and usage of the time and the place in the film titled ?Egreti Gelin?. For the reason the film of ?Egreti Gelin? is divided into four parts according to the course of story, each part is studied as of place, story and watching time and pursuant the findings the film has been found successful although it is a ?film of epoch?. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sinema tr_TR
dc.subject Cinema tr_TR
dc.subject Görsel zaman tr_TR
dc.subject Visual time tr_TR
dc.subject Mekan kurgusu tr_TR
dc.subject Place fiction tr_TR
dc.title Sinemada görsel zaman ve mekan kurgusu tr_TR
dc.title.alternative Visual time and place fiction in cinema tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account