Selcuk University Digital Archive Systems

Mustafa Kutlu'nun hikâyelerindeki halk edebiyatı ve halk bilimi unsurlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sakaoğlu, Saim
dc.contributor.author Bolat, Betül
dc.date.accessioned 2018-03-19T13:22:18Z
dc.date.available 2018-03-19T13:22:18Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Bolat, B. (2007). Mustafa Kutlu'nun hikâyelerindeki halk edebiyatı ve halk bilimi unsurlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9667
dc.description.abstract Halk kültürü bir milletin asli karakterini teşkil eder. Mustafa Kutlu da içinden çıktığı toplumun değerlerini en iyi şekilde yansıtan bir yazarımızdır. Biz bu çalışmamızda, halk hayatını ve kültürünü eserlerinde ustalıkla kullanan Cumhuriyet döneminin Türk yazarlarından Mustafa Kutlu'nun halk bilimi unsurlarını hikâyelerinde ne ölçüde kullandığını inceledik. Bu çalışmada Kutlu'nun eserlerini halk edebiyatı ve halk bilimi açısından inceledik. Birinci Bölüm'de, yazarın hayatı ve incelediğimiz hikâyeleri hakkında bilgi verdik. İkinci Bölüm'de, hikâyelerdeki halk edebiyatı unsurlarını ve yazarın hikâyelerdeki kullanım şekillerini inceledik. Üçüncü Bölüm'de de hikâyelerdeki halk bilimi unsurlarını ve kullanımlarını ele aldık. İncelediğimiz hikâyelerde tespit ettiğimiz bütün unsurları toplayarak bilimsel usullere göre tasnif ettik. İncelediğimiz hikâyelerde, halk kültürü ile ilgili olarak alınan pasajlar, hikâyelerdeki sayfa numaraları ile verilmiştir. Sonuçta gördük ki, bir yazar olan Mustafa Kutlu, yaşadığı dönemi, coğrafyayı ve halkın kültürünü hikâyelerinde ustalıkla işlemiştir. tr_TR
dc.description.abstract Folk culture forms the fundamental character of a nation. Mustafa Kutlu is also a writer who reflects the values of the society he comes from the best. In this work, we studied how Mustafa Kutlu, one of the greatest republic period writers who used public life and culture in his achievements masterly, used elements of folklore in his stories. In this work, we also examined Mustafa Kutlu?s achievements as folk literature and folklore. In the first part we informed about the life of the writer and his stories and how he used it in his stories. In the third part we studied folklore elements in his story and how they were used in his stories. We have classified scientifically all the elements that we found in his stories. In the stories that we studied, the passages which were related with the folk culture, are given in order of page numbers in the stories. As a result we have seen that Mustafa Kutlu who is a writer, has studied the period that he lived and the folk culture in his stories masterly. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mustafa Kutlu tr_TR
dc.subject Halk edebiyatı tr_TR
dc.subject Halk bilimi tr_TR
dc.subject Folklore tr_TR
dc.subject Folk literature tr_TR
dc.subject Hikaye tr_TR
dc.subject Story tr_TR
dc.title Mustafa Kutlu'nun hikâyelerindeki halk edebiyatı ve halk bilimi unsurlarının incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative A study on the elements of folk literature and folklore in Mustafa Kutlu's stories tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account