Selcuk University Digital Archive Systems

Side Müzesi'nde bulunan Korinth başlıkları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tırpan, Ahmet Adil
dc.contributor.author Güzel, Eylem
dc.date.accessioned 2018-03-19T13:22:16Z
dc.date.available 2018-03-19T13:22:16Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Güzel, E. (2007). Side Müzesi'nde bulunan Korinth başlıkları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9666
dc.description.abstract Pamphylia Bölgesi'nin önemli liman kentlerinden biri olan Side'de çeşitli kazılar ve araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kent mimarisine ait pek çok Korinth başlığı açığa çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel konusu Side Müzesi'ne getirilen başlıklar olarak belirlenmiştir. Böylece Hadrian Dönemi ile Bizans Dönemi arasına tarihlenen Side'deki Korinth başlıklarının stil gelişimi Bergama-Efes Dekorasyon Okulu ve Aprodisias Dekorasyon Okulu ile bağlantılı olarak incelenmiştir. Bu incelemelerin sonucunda, aşağıdaki iki önemli sonuç elde edilmiştir: Bu çalışmanın önemli bulgularından biri Korinth başlıklarının stil gelişimi ile yakından ilişkilidir. Bu bakış açısından, Side başlıkları, İ.S. 2. yy. ile Bizans Dönemi boyunca stil gelişiminin devam ettiğini gösterir. Diğer bir bulgu ise, İ.S. 2. yy ile İ.S. 5. yy arasında kentin mimari yapılanmasında etkin rol oynayan dekorasyon okullarının önemine ilişkindir. Bu atölyelerin, özellikle İ.S. 2. yy ile İ.S. 5. yy arasında Side'de çok sayıda Korinth başlığı ürettiği oldukça belirgindir. Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda, Side'deki yerel atölyelerin Aphrodisias Dekorasyon Okulu'ndan etkilendiği ve Aphrodisias Okulu'ndaki ustaların özel üretim yapmak için Side'ye geldikleri kolaylıkla görülür. tr_TR
dc.description.abstract Several excavations and researches has been carried out in Side which is one of the important harbour-sided city of the Pamphylia region. These studies has unveiled many Corinth Capitelles which belong to city architecture. In this content, the main subject of this study has ben defined as Corinth capitelles in Side Museum. So, style development of Corinth Capitelles in Side which dated between Hadrian and Byzantion period has been examined in accordance with Bergama-Efes decoration school and Aphrodisisas decoration school. As a result of this analysis, two considerable finding has been abtained as follow: One of the main findings of this study is closely related with the style development of Corinth Capitelles. From that point of view, Corinth Capitelles in Side highlight a style development which sustained throughout 2. A.CByzantion period. The other finding of this study is closely linked with the significance of decoration workshops which actively play role in architecture construction of city from 2 A.C. to 5 A.C. That these workshops produced many Corinth Capitilles especially between the period of 2 A.C. and 5. A.C. in Side is fairly clear. When these findings taken into account, it can be easily seen that local workshops in Side were effected by Aphrodisias decoration school and that artifacts in Aphrodisisas decoration school come to Side to make special products. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Side Müzesi tr_TR
dc.subject Side Museum tr_TR
dc.subject Korinth başlıkları tr_TR
dc.subject Korinth kapitels tr_TR
dc.title Side Müzesi'nde bulunan Korinth başlıkları tr_TR
dc.title.alternative Korinth kapitels in Side Museum tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account