Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim II. kademe (6. ve 7.sınıfta) sosyal bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan güçlükler (Aksaray örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gülcan, Mustafa
dc.contributor.author Atbaşı, Cengiz
dc.date.accessioned 2018-03-19T08:46:08Z
dc.date.available 2018-03-19T08:46:08Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Atbaşı, C. (2007). İlköğretim II. kademe (6. ve 7.sınıfta) sosyal bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan güçlükler (Aksaray örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9657
dc.description.abstract Bu arastırma ilkögretim okullarında okutulmakta olan sosyal bilgiler dersinin ögretiminde yasanan güçlükleri belirlemek amacı ile 2005 ? 2006 ögretim yılında Aksaray il merkezi, Ortaköy, Eskil, Gülagaç ve Güzelyurt ilçelerindeki ilkögretim okullarında görev yapan toplam 91 ögretmen üzerinde yapılmıstır. Arastırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıstır. Sosyal bilgiler ögretmenlerine uygulanan anket formu kisisel bilgiler, hazırlık, planlama, uygulama ve degerlendirme bölümlerinden olusmaktadır. Elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak analiz edilmistir. Bu arastırmanın birinci asamasında Aksaray'ın egitim tarihi ele alınarak incelenmeye çalısılmıstır. ikinci bölümde ise; sosyal bilgiler ve sosyal bilimler kavramlarının tanımı, bu kavramlar arasındaki fark, sosyal bilgiler dersinde amaçlar, ilkögretimde sosyal bilgiler, sosyal bilgiler ögretimi açısından ögretmen ve sosyal bilgiler dersinin islenisi ile ilgili açıklamalara yer verilmistir. Üçüncü bölümde ise bulgulara, yapılan anket formunun analizi ve yorumlarına yer verilmistir. Son olarak dördüncü bölümde sonuç ve öneriler ile ilgili açıklamalar yapılmıstır. Tablolar, yararlanılan kaynakların gösteriminde kaynakça bölümü, bazı belgelerin orijinallerinin fotokopileri de ekler bölümünde yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The goal of research is to determine the diffuculties in teaching sociel informations lessons in primary schools. In 2005-2006 Education year, 91 teachers, who charged in primary schools of Centrum, Ortaköy, Eskil, Gülagaç end Güzelyurt countries which are in Aksaray, involved to this study. In this research, we used guestionnaire for obtaining data. This guestionnaire that applied to teachers, in forming from prsonal informations, perparation, planning, practicing and arithmetic average. In first part; we discused about education of in Aksaray. In second part; we gove place to concept of social sciences, concept of social informations, differences between social sciences and social informations, historical development of social informations, explanations about structure, importance and practicing program of sociel informations, today?s situation of teaching sociel information in Türkiye, teaching sociel informations in science age, aim and principles of teaching sociel informations, diffuculties of teaching sociel informations lessons, aims of education program and general explorations associated wiht sociel information lesson. In third part; reslts and ascomment, we talked about preparing meassurement mediator, data analyzing technigues, universe and models. In forth part; finals and suggestions were given. In ferences which made from investigation were explained. We preferred to give place fotocopies of certain orijinal documents that are associated with our subject. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sosyal bilgiler dersi tr_TR
dc.subject Social studies course tr_TR
dc.subject Aksaray tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.title İlköğretim II. kademe (6. ve 7.sınıfta) sosyal bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan güçlükler (Aksaray örneği) tr_TR
dc.title.alternative Teaching of social informations lesson in 6. and 7. classes of primary school and duffuculties that are faced with (example Aksaray) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account