Selcuk University Digital Archive Systems

Konsolide bütçe açıklarının finansmanında emisyon: Emisyon-enflasyon ilişkileri üzerine bir analiz (Türkiye örneği: 1980-2004 dönemi)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ay, Hakkı Mümin
dc.contributor.author Baltacı, Nuri
dc.date.accessioned 2018-03-15T11:37:11Z
dc.date.available 2018-03-15T11:37:11Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Baltacı, N. (2006). Konsolide bütçe açıklarının finansmanında emisyon: Emisyon-enflasyon ilişkileri üzerine bir analiz (Türkiye örneği: 1980-2004 dönemi). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9589
dc.description.abstract Bütçe açıkları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından önemini koruyan bir konudur. Günümüzde değişen iktisadi koşullar çerçevesinde devletten beklenen hizmetlerinde gelişmesi doğaldır. Devletin gelişen bu hizmetleri verebilmesi geliri ile doğru orantılıdır. Hizmet alanını geliştiren kamu aynı oranda gelirini arttıramadığı durumlarda bütçe açıkları kaçınılmazdır. Siyasi hükümetler bu açıkları kapatmak için değişik politikalar ve finansman yöntemleri kullanmaktadır. Kullanılan bu yöntemlerin piyasalar, kurumlar ve halk üzerinde değişik etkileri vardır. Klasik İktisatçıları bütçe ile ilgili görüşleri, denk bütçe taraftarıdır. Devletin ekonomi içinde olmaması gerektiğini savunurlar. Devlete verilen görevleri ise iç ve dış güvenlik ile özel sektörün harcama yapmayacağı yatırımlar olarak tanımlarlar. Devletin geliri kadar bir harcama yapması gerektiği ve bu harcamaları yaparken tarafsız olması gerektiğini belirtirler. Devlet bütçesini bir aile bütçesine benzeterek dönem sonunda dek olması gerektiğini belirtirler. Bütçenin açık vermesi durumunda ekonominin etkileneceğini ileri sürmüşlerdir. Keynes ekonominin kabul gördüğü yıllarda hükümetler bütçe açıklarını ekonomiye müdahale ve piyasayı kontrol mekanizması olarak kullanmaya başlamışlardır. Hükümetler hızlı büyümeyi gerçekleştirebilmek için kamu açıklarını bir araç olarak kullanmışlardır. Bu açıkların finansmanı ise ekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etkiler göstermeye başlaması, borçlanılan paraların geri ödeme dönemlerinde kendisini fazlası ile hissettirmiştir. Bu çalışmada bütçe açıkları ve bu açıkların emisyon ile finansmanının etkilerini incelenip veriler ekonometrik olarak incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Budget deficits are a matter whose importance maintains in terms of developed and developing countries. Recently, in the frame of the changing economic conditions, it is obvious that the services expected from the state also grow. Being able to provide of the state the expected services is directly proportional with its income. In Public developing its service scope, in case of not increasing its income, budget deficits are unavoidable. Politic powers have been utilizing various policies and financing methods in order to compensate these deficits. These methods utilized have different effects on markets, institutes and people. The views of traditional economist on the budget are favor of balanced budget. They put forward the idea, which state should not be involved in economic activities. They describe the tasks executed by the state as internal and external security, and implementation of the investments not to be realized by private sector. They suggest that state should spend as equal as its income and be objective during its implementing these expenditures. Comparing the state budget with the family budget, they state that it must be balanced at the end of the period. They have also claimed that economic situation will be influenced in case of budget deficit. In the years, in which Keynesian economic approaches had been adopted, the governments began to exploit the budget deficits as mechanisms of intervening the economic course and controlling the market. The governments have exploited the public deficits as an instrument in order to realize the growth. Beginning to release the negative effects of financing these deficits has caused to perceive it greatly in the periods of paying back the money borrowed. In this study, budget deficits and the influences of financing these deficits by emission have been investigated and the data have been assessed econometrically. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Bütçe açığı tr_TR
dc.subject Enflasyon tr_TR
dc.subject Emisyon tr_TR
dc.subject Budget deficit tr_TR
dc.subject Emission tr_TR
dc.subject Inflation tr_TR
dc.title Konsolide bütçe açıklarının finansmanında emisyon: Emisyon-enflasyon ilişkileri üzerine bir analiz (Türkiye örneği: 1980-2004 dönemi) tr_TR
dc.title.alternative Emission in financing of the consolidated budget deficit an analysis on the relationship between emission and inflation (a Turkey example: The era 1980 - 2004 abstract) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account