Selcuk University Digital Archive Systems

İbni Sina'nın ahlak felsefesinde mutluluk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taş, İsmail
dc.contributor.author Taş, Oktay
dc.date.accessioned 2018-03-15T11:33:42Z
dc.date.available 2018-03-15T11:33:42Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Taş, O. (2006). İbni Sina'nın ahlak felsefesinde mutluluk. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9577
dc.description.abstract İslam Felsefesi gelenegi içerisinde Messai ekolün Farabi'den (v.339/950) sonraki en büyük filozofu hiç kuskusuz bn Sina'dır (v.428/1037). bn Sina da, seleflerinin yaptıgı gibi ahlak disiplinini, felsefenin diger disiplinleri olan metafizik, psikoloji ve siyasetle beraber ele almıstır. ibn Sina tıpkı Aristoteles ve Farabi gibi insanın amacının mutluluga ulasmak oldugunu ve bu mutlulugu elde edebilmesinin ancak güzel bir ahlaka sahip olmasıyla mümkün olabilecegini ifade etmektedir. Bu çalısmadaki ana gaye, bn Sina'nın genel ahlak disiplini içerisinde onun ?Mutluluk? anlayısını derinlemesine ve kapsamlı bir sekilde bir bütün olarak ortaya koymaktır. Sunulan bu çalısma, felsefi, kültürel ve bilimsel mirasımızın kazanılmasında önemli bir yere sahip olan düsünürümüz bn Sina'nın, Ahlak Felsefesi ile ilgili düsüncelerinin ayrıntılı bir sekilde ortaya konmasına küçük bir katkı saglama amacını tasımaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The biggest philosopher of peripatetic (Messai) school in the Islamic philosophical tradition after Farabi is certainly Ibn Sina. As his predecessors made Ibn Sina taken up the branch of ethics together with metaphysics, psychology and politics which are the other branches of philosophy. Like Aristotle and Farabi, Ibn Sina expressed that the aim of human being is attain happiness and to get this happiness is lonely possible by acquiring the good moral. In this study the principal aim is deeply and extensive bring up Ibn Sina's ?Happiness? understanding in the general ethics branch. Presented this study has aimed to give in detail some help to brought up of ideas of our thinker Ibn Sina who has a very important place in the acquired our philosophic cultural and scientific inheritance about philosophy of ethics. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İbni Sina tr_TR
dc.subject Ahlak felsefesi tr_TR
dc.subject Philosophy of ethics tr_TR
dc.subject Mutluluk tr_TR
dc.subject Happiness tr_TR
dc.title İbni Sina'nın ahlak felsefesinde mutluluk tr_TR
dc.title.alternative The happiness in the Ibn Sina's philosophy of ethics tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account