Show simple item record

dc.contributor.advisor Gür, Alim
dc.contributor.author Böge, Keziban
dc.date.accessioned 2018-03-15T11:31:42Z
dc.date.available 2018-03-15T11:31:42Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Böge, K. (2006). Afet Ilgaz'ın hikayeciliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9572
dc.description.abstract Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Afet Ilgaz hakkında yeterli ve kapsamlı bir çalısma bugüne kadar yapılmamıstır. Bu sebeple Türk hikâyesinin gelisimine olan katkısı ile dikkat çeken yazarın hikâyeciliginin ayrıntılı bir sekilde incelenmesini gerekli görerek böyle bir çalısma hazırlamaya karar verdik. Tezimiz giris, üç bölüm, sonuç, kaynakça ve dizinden olusmaktadır. Giriste hikâye kavramı üzerinde durarak, Halide Edip Adıvar'dan baslayarak Afet Ilgaz'a kadarki kadın hikâye yazarlarını tanıttık. Birinci bölümde yazarın; dogumu ve çocuklugu, egitim hayatı, çalısma hayatı, evlilikleri ve ailesi çerçevesinde hayatını inceledik. kinci bölümü, Afet Ilgaz'ın sanatına ayırdık. Burada yazarın sanat anlayısı ve sanat hayatını degerlendirdik. Üçüncü bölümde ilk olarak yazarın hikâye anlayısını belirledik. Ardından sırasıyla hikâyeleri ?Konu ve Vaka?, ?Özet?, ?Fikirler?, ?Figürler?, ?Anlatıcı ve Bakıs Açısı?, ?Anlatım Teknikleri?, ?Zaman?, ?Mekân?, ?Dil ve Üslûp? alt baslıkları çerçevesinde inceledik. Sonuç kısmında ise yazarın sanatı ve hikâyeciligine dair ulastıgımız genel yargıları belirterek, yazarın Türk edebiyatındaki konumunu tespite çalıstık. Kaynakça bölümünü; I. Afet Ilgaz'ın Eserleri, II. Hakkında Yazılanlar, III. Faydalanılan Diger Kaynaklar olmak üzere üç kısma ayırdık. Dizin kısmını ise ?Eser Adları Dizini? ve ?Sahıs Adları Dizini? alt baslıkları bünyesinde olusturduk. tr_TR
dc.description.abstract Until today, a sufficient and overall work haven?t been done about Afet Ilgaz who is one of the important author of Turkish Literature in Republic period. Therefore we have decided to prepare like a work because we thought that it is necessary to examine author?s narration in detail who attracts attention with her contribution about Turkish Story?s progress. This work consists of Introduction, 3 chapters, Conclusion, bibliography and index. In the introduction part, we?ve focused on tale concept and we have intruduced woman story authors begining with Halide Edip Adıvar to Afet Ilgaz. In the first chapter, we?ve examined her life with frame of her birth, childhood, education and work life, marriages and family. The second chapter was seperated Afet Ilgaz?s art. In this part we?ve apperciated author?s art mind and art life. In the third chapter, firstly we?ve identified author?s art mind. Later with order we?ve exaimined her stories with these bottom title ?subject and event?, ?sum?, ?ideas?, ?Figures?, ?teller and glance way?, ?expression technics?, ?time?, ?place?, ?language and style?. In the conclusion part we have determined general judgement that we reached and we?ve tried to fix author?s place in Turkish literature. Bibliography has been divided into 3 parts, 1. Works of Afet Ilgaz, 2. Written About, 3. Other Used Sources. We have consisted of Index part with these bottom titles; ?Work Names Index? and ?Person Names Index. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Afet Ilgaz tr_TR
dc.subject Hikayecilik tr_TR
dc.subject Narration tr_TR
dc.title Afet Ilgaz'ın hikayeciliği tr_TR
dc.title.alternative Narration of Afet Ilgaz tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account