Selcuk University Digital Archive Systems

Oksijenin elektrokimyasal indirgenmesi için katalitik elektrot geliştirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gülce, Handan
dc.contributor.author Ada, Çiğdem
dc.date.accessioned 2018-03-14T13:13:05Z
dc.date.available 2018-03-14T13:13:05Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Ada, Ç. (2007). Oksijenin elektrokimyasal indirgenmesi için katalitik elektrot geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9534
dc.description.abstract Bu çalısmada; oksijenin elektrokimyasal indirgenmesi kaplanmamıs camsı karbon (GC), ve modifiye edilmis elektrotlarda oksijenle doygun 0,1 M NaClO4 ve farklı pH' lardaki fosfat tampon çözeltilerinde dönüsümlü voltametri ve kronoamperometri yöntemleri kullanılarak incelenmistir. ki çesit modifiye elektrot kullanılmıstır. Bunlar polivinilferrosen (PVF) kaplanmıs GC elektrot (PVF-GC) ve PVF kaplanmıs altın biriktirilmis GC (PVF-Au- GC) elektrotlardır. Kaplanmamıs elektrot ve modifiye edilmis elektrotlarda oksijenin elektroindirgenmesi için elde edilen sonuçlar karsılastırılmıstır. Oksijenin elektroindirgenmesinde modifiye edilmis elektrotlar elektrokatalitik aktivite göstermistir. Polimer filmin kalınlıgının, biriktirilen altın miktarının, potansiyel tarama hızının ve pH etkisi incelenmistir. Deneysel parametreler optimize edilmis ve elektrokatalitik prosesin mekanizması açıklanmıstır. Modifiye elektrotlarda elde edilen bazı önemli sonuçlar: Kaplanmamıs GC elektrotda tek adımda 2 elektronlu olarak gerçeklesen oksijenin elektrokimyasal indirgenme mekanizması 0,1 M NaClO4 çözeltisinde ve pH>3' deki fosfat tampon çözeltilerinde modifiye edilmis elektrotlarda 2 adımda 4 elektronlu olarak gerçeklestigi bulunmustur. Modifiye edilmis elektrotlarda indirgenme pik potansiyelinin daha pozitif bölgelere kaydıgı ve pik akımında artıs oldugu gözlenmistir. Destek elektrolitin asitligi azaldıkça modifiye yüzeylerin katalitik etkisinin arttıgı gözlenmistir. PVF-Au-GC elektrodun elektrokatalitik etkisinin PVF-GC elektrottan daha fazla oldugu bulunmustur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, electrochemical reduction of oxygen was investigated using cyclic voltammetry and chronoamperometry in an O2 ? saturated 0,1 M NaClO4 solution and in various pHs of phosphate buffer solutions at bare glassy carbon (GC) electrode and modified GC electrodes. Two types of modified electrodes were used, polyvinylferrocene (PVF) coated GC electrode (PVF-GC) and gold deposited PVF coated GC electrode (PVF-Au-GC). The results for oxygen electroreduction obtained from modified and unmodified electrodes are compared. The modified electrodes showed electrocatalytic activity for the electroreduction of oxygen. The effects of the thickness of the polymeric film, the amount of the deposited Au, potential scan rate and pH were investigated. The experimental parameters were optimized and the mechanism of the electrocatalytic process was discussed. Some interesting features were observed: The reduction pathway of O2 was altered from one ? step two electron reduction- to two step four ? electron reduction upon modification of GC electrode in both 0,1 M NaClO4 solution and phosphate buffer solutions of pH>3. A significant positive shift of the reduction peak potentials and the increase of peak current were actieved. The catalytic effect of the modified surface increase with decreasing acidity. The elecrocatalytic effect of PVF-Au-GC electrode was higher than the electrocatalytic effect of PVF-GC electrode. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Polivinilferrosen tr_TR
dc.subject Modifiye elektrot tr_TR
dc.subject Oksijenin elektrokatalitik indirgenmesi tr_TR
dc.subject Altın biriktirme tr_TR
dc.subject Polyvinylferrocene tr_TR
dc.subject Modified electrodes tr_TR
dc.subject Electrocatalytic reduction of oxygen tr_TR
dc.subject Gold deposition tr_TR
dc.title Oksijenin elektrokimyasal indirgenmesi için katalitik elektrot geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Development of catalytic electrode for electrochemical reduction of oxygen tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account