Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yapay sinir ağları ile buğday tanelerinin kalite tespiti

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.