Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Rasyonel dörtyüzlülerin alan ve hacimlerinin bazı özellikleri üzerine bir araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.