Selcuk University Digital Archive Systems

Reşit Rıza'nın el-menar adlı tefsirinde hıristiyanlığa yaklaşımı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aras, Ahmet
dc.contributor.author Bayer, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-03-08T08:54:23Z
dc.date.available 2018-03-08T08:54:23Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Bayer, A. (2007). Reşit Rıza'nın el-menar adlı tefsirinde hıristiyanlığa yaklaşımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9413
dc.description.abstract Hıristiyanlık, Hz. İsa'nın ölümünden sonra tarih içerisinde geçirdiği süreçte ilâhi konumdan çıkarak, Hz. İsa merkezli bir din şekline dönüşmüştür. Nitekim, Hıristiyanlıkla ilgili olarak günümüze kadar birçok İslâm âlimi çok şeyler yazmış, reddiyeler kaleme almışlardır. Bizde çağdaş, modern müfessirlerden Reşid Rıza'nın "Tefsiru'I Menar" adı ile şöhret bulmuş tefsirinde "Hıristiyanlık"ı incelemeye çalıştık. Biz, bu tezimizde Kur'an-ı Kerim'de Hıristiyanlıkla ilgili verilmiş olan bilgileri Reşid Rıza'nın Tefsiru'l-Menar adlı tefsirindeki yorum ve değerlendirmeleri yine Kur'an çizgisi doğrultusunda ortaya koymaya çalıştık. Genel manada, Menar Tefsiri'nin Hıristiyanlığa bakışı, Kur'an merkezli bir durum arz etmektedir. Bunun için Kur'an ayetlerinin lafzî anlamlarına bağlı kalınmış ve batını yorumlardan uzak durulmuştur. Menar Tefsiri'nde alışılmış tefsirlerden farklı olarak kelimelerin ve cümlelerin edebî tahlilinden çok İslam'ın îman, ibadet, içtimai düzen ve ahlak esaslarını açıklama yönüne gidilmiştir. Bu tefsirde bütün insanlara Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatmak hedeflendiği için bazı yerlerde selef usulünden ayrılarak, ilmî ve felsefî açıklamalara da yer verildiği görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract in the process which Christianity has encountered in history after Jesus' death it has left its divine position and transformed to being Jesus Centered. However, until present lots of Islamic scholars have written a lot of things and objections in relation to Christianity. We have tried to analyze the exegesis known as Tefsirul-Menar by the modern annotator Resid Riza. in general, The Menar Exegesis has a Quran centered perception of Christianity. Therefore, the literal meanings of the verses of the Quran have been abided and inward comments have been avoided. Different from the regular interpretations which usually analyze words and sentences in terms of literatüre the Menar Exegesis has explained faith, worship, social order and the fundamentals of morality in islam. As it is intended to introduce the Quran and islam to everyone in this exegesis it can be observed that there have been some scientifıc and philosophical explanations conducted instead of predeceasing procedures in some sections. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Reşit Rıza tr_TR
dc.subject El-menar tr_TR
dc.subject Hristiyanlık tr_TR
dc.subject Christianity tr_TR
dc.subject Tefsir tr_TR
dc.title Reşit Rıza'nın el-menar adlı tefsirinde hıristiyanlığa yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Resid Rıza's approach to christianity in tefsiru'l menar tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account