Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'de elektronik ticaretin gelişimi ve işletmeden tüketiciye elektronik ticaret üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ünüsan, Çağatay
dc.contributor.author Doğaner, Murat
dc.date.accessioned 2018-03-08T08:52:48Z
dc.date.available 2018-03-08T08:52:48Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Doğaner, M. (2007). Türkiye'de elektronik ticaretin gelişimi ve işletmeden tüketiciye elektronik ticaret üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9404
dc.description.abstract Hızla gelişen teknoloji kuşkusuz insanoğlunun hayatında birçok yeniliğe imza atmaktadır. Günümüzde bu yeniliklerin başını internet ve beraberinde getirdikleri oluşturmaktadır. Internet ve beraberindeki yeni anlayışlar topluluğu; içinde barındırdığı değişimle, insanların bugüne kadar var olan davranışlarını tümüyle değiştirmektedir. Bazı kesimler açısından fazlasıyla yeni olan bu kavramlardan bir tanesi de ?e-ticaret?tir. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde elektronik ticaret hakkında genel bilgiler verilmekte; elektronik ticaretin tanımı, kapsamı, araçları, türleri ve tarafları açıklanmaktadır. İkinci bölümde E-Ticaretin etkileri ve faydalarından bahsedilmektedir. Üçüncü bölüm, E-Ticaret önündeki engeller ve sorunlara yanıt aramaktadır. Dördüncü bölüm E-Ticaret kavramının Türkiye'de ve dünyadaki gelişimini göstermeye yöneliktir. Beşinci bölüm olan araştırma kısmında ise ?işletmeden tüketiciye E-Ticaret? üzerine saptamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın amacı, bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte işletmelere bu denli büyük potansiyel sunan e-ticaretin daha iyi kavranmasını sağlamak ve e-ticaretle ilgili temel bilgileri açığa çıkarmaktır. tr_TR
dc.description.abstract No doubt, the quick improvement of technology has signed to several innovations in life of humanbeing. Nowadays, internet and what it brings together comes first in these innovations. Internet and what it contains inside have changed all behaviours of humanbeing completely. One of the concepts, which is actually so new for some groups of people, is e-commerce. In this context, the first part of the research advises a general information regarding ecommerce; the definition of e-commerce, its scope, tools, types and sides. In the second part, it is mentioned the effects and benefits of e-commerce. The third part searches fort he answers of handicaps and problems which e-commerce may come across. The aim of the forth part is to show the progress of e-commerce concept in Turkey and worldwide as well. The fifth part which is actually the research part, mentiones the determinations on ?e-commerce between enterprise and consumer?. As a result, the aim of this study is to make people comprehend better the e-commerce, which presents great potentials to the enterprises with the improvement of IT, and also is to explain the basic information regarding it (e-commerce) tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject E-commerce tr_TR
dc.subject E-ticaret tr_TR
dc.subject İşletmeler tr_TR
dc.subject Businesses tr_TR
dc.subject Tüketici tr_TR
dc.subject Consumer tr_TR
dc.title Türkiye'de elektronik ticaretin gelişimi ve işletmeden tüketiciye elektronik ticaret üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative E-commerce, the progressof e-commerce in Turkey and research on e-commerce between business and customer tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account