Selcuk University Digital Archive Systems

Kuran kursu öğrencilerinde depresyon düzeyi üzerine bir araştırma ( Konya örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bahadır, Abdülkerim
dc.contributor.author Öztürk, Özlem
dc.date.accessioned 2018-03-02T13:16:19Z
dc.date.available 2018-03-02T13:16:19Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Öztürk, Ö. (2007). Kuran kursu öğrencilerinde depresyon düzeyi üzerine bir araştırma ( Konya örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9350
dc.description.abstract Kur'an Kursları, din eğitimi noktasında ülkemizde büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Kur'an Kursu bazı çocuklar için ilk kez din ile karşılaşma ve ruhta dinin ilk tohumlarının filizlenmesini ifade ederken, bazılarında önceden bu sahada yetkin olmayan kişilerden öğrenilmiş, kulaktan dolma yanlış bilgilerin düzeltilmesini, doğru bir din algısının geliştirilmesini ifade etmektedir. Bazıları için ise, daha önceden kazanılmış temel dini bilgilere derinlik kazandırma ve kendini geliştirme imkanı anlamını taşımaktadır. Ancak gerek Kur'an Kursu ortamından ve gerekse öğrenciden kaynaklanan bazı problemler, bu eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir. Kur'an Kursu öğrencileri orta derecede depresyonda gözükmektedir. Öğrencilerin depresyon düzeylerini yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mezuniyet derecesi, anne-baba durumu, anne-babanın eğitim durumu, anne-baba mesleği, yaşadıkları sosyal çevre, ailenin ekonomik durumu ve Kur'an Kursu ortamından kaynaklanan bazı problemler farklı derecelerde etkilemektedir. Din, insan psikolojisine olumlu yönde tesiri olan bir olgudur. Ancak yanlış yöntemlerle aktarıldığında insan psikolojisine olumsuz tesirleri de bulunabilmektedir. Bu nedenle, Kur'an Kursları'nın gerek öğreticilerin pedagojik donanımları ve gerekse fiziki şartları bakımından geliştirilmeye ihtiyaçları vardır. Ancak bu takdirde ergenin ruhsal ve dini yaşantısına olumlu yönde daha fazla katkı sağlamaları mümkün olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Quranic Courses fill a big and an important necessity in our country. For some students, Quranic Courses mean the first possibility to learn and to think of religion. And also it means to spring the religious thought in the spirit. For some students they mean to repair some wrong knowledges which learned from society and some different aspects of life. Also for somes, Quranic Courses are possiblities for adding new knowledges to intellect and it means a possibility for self-realization. But some problems caused by conditions of these courses and caused by students make some negative effects on the education. Students of Quranic Courses look in an intermediate level of depressive mood. Depression levels of students of Quran Courses effected by age, sex, education level, by education and literary level of father-mother and economical condition of family and by physical and psychological conditions of these courses, in the different levels. Religion is a possitive phenomenon which has possitive effects fort he human psychology. But if the religion teached by lecturers with wrong aproachs it may be has some negative effects fort he human psychology. For his reason, lectueres of this Quranic Courses have need enough pedagogical knowledges. And also physical conditions of Quranic Courses must be pepaired. Just by this way it is possible to make a possitive and true effect to adolescent?s spiritual and religious life. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kuran kursu tr_TR
dc.subject Quran course tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject Depression tr_TR
dc.subject Öğrenciler tr_TR
dc.subject Students tr_TR
dc.title Kuran kursu öğrencilerinde depresyon düzeyi üzerine bir araştırma ( Konya örneği) tr_TR
dc.title.alternative A study about the depression level over the quran training centre stutents ( an example of Konya) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account