Selcuk University Digital Archive Systems

İstanbul müzelerinde bulunan bezemeli cam eserler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koyuncu, Fatma
dc.contributor.author Balıkçı, Burcu
dc.date.accessioned 2018-03-01T12:57:38Z
dc.date.available 2018-03-01T12:57:38Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Balıkçı, B. (2007). İstanbul müzelerinde bulunan bezemeli cam eserler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9317
dc.description.abstract Bu araştırmanın konusu; ``İstanbul Müzelerinde Bulunan Bezemeli Cam Eserler'' olarak belirlenmiştir. İstanbul müzelerinde bulunan bezemeli cam eserler genellikle III. Selim döneminde İtalya da Mevlevi Dervişi Mehmet Dede tarafından öğrenilip geliştirilen tekniklerle yapılmış olan, bezemelerinde ise Türk zevkini çok iyi ifade eden altın yaldız, kesme tekniği ve bitkisel motiflerin ağırlıkta olduğu mineleme tekniğinin kullanıldığı eserlerdir. Beykozların Türk ulusuna mal olmasının nedeni Türk zekâsı ve el hünerini ifade etmesindendir. Türk hüneri ile yapılmış olması Türk zevkine ve ihtiyacına uygun olması ile beğeni kazanmıştır. Cam sanatının pahalı bir teknolojisi olduğundan Devlet desteği ile ancak gelişme gösterebilmiştir. Bu nedenle üretim alanında İstanbul dışında pek gelişme gösterememiştir. Türk kültüründe motiflere anlam yükleme geleneği cam sanatında örneklerini vermiştir. Kuş biçimli gülabdanlara ve cam boncuklara ( nazar ) çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Günümüzde gelişerek devam eden cam sanatını ve İstanbul ilinde bulunan müzelerimizdeki cam sanatımızın geçmişini yansıtan bu nadide ürünleri incelemek yapım teknikleri, süsleme teknikleri ile bezemelerinde kullanılan motifler hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmaya başlanmıştır. Araştırmada cam sanatının tarihçesi, yapım teknikleri, cam yapımında kullanılan ham maddeler, süsleme teknikleri, cam eşyaların kullanım alanları ve İstanbul müzelerinde bulunan bezemeli cam eserler hakkında bilgilerin toplandığı bir kaynak oluşturulmaya çalışıldı. Bu amaçla İstanbul müzelerinde bulunan bezemeli cam eserler incelenerek fotoğraflanmış ve 60 adet fotoğrafın bulunduğu katalog oluşturuldu. Alan araştırması ve kaynak taraması yapıldı, cam sanatı hakkında toplanan bilgiler ışığında İstanbul müzelerinde bulunan bezemeli cam eserlerin teknik özellikleri tespit edildi ve anlatıldı. Toplanan bilgilerden araştırmanın metni yazıldı. tr_TR
dc.description.abstract The aim of these this survey is ?decorated vitreus opuses which are in İstanbul?s museums The vitreous opuses in İstanbul?s museums are usually done in techniques which are learned and improved by Mevlevi Dervişi Mehmet Dede in İtaly in the term of III rd Selim, in vitreous golden gilt, ashlar techniques and herbal motif which are the symbol of the Turkish enjoyment are used in the techniques of enamellings. The cause of Beykoz?s ascribe to Turkish Nation is expressing the Turkish mind and handcraft. Because of having an expensive technology vitreous improves by the help of government so it production side it can?t develop except in İstanbul. In Turkish culture tradition of giving meaning to motifs gives example in vitreous too. Gülabdans in the shape of birds and glass eyes are given meaning. The survey is done in the aim of, the vitreus which improves in these days and surveying, producing techniques, garnishing the vitreous which reflects the past of infrequent vitreus craft products, and having information about the treated vitreous motifs. In survey tries to make a source documents about the history of vitreous, making techniques, using parts, raw materials in producing glass, vitreous techniques, and information about vitreous in İstanbul Museums. And the catalog is done by using 60 opus?s pictures in İstanbul Museums. Survey and literature search is done, on the view of information about vitreous, particular tecniques on vitreus in İstanbul Museums are identificated and told. The text is written in collected information. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Cam tr_TR
dc.subject Glass tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Müzeler tr_TR
dc.subject Museums tr_TR
dc.subject Bezemeli cam eserler tr_TR
dc.subject Decorated vitreous opuses tr_TR
dc.title İstanbul müzelerinde bulunan bezemeli cam eserler tr_TR
dc.title.alternative Decorated vitreous opuses which are in Istanbuls tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account