Selcuk University Digital Archive Systems

Örgütsel davranış biçimi olarak iletişim

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atayeter, Coşkun
dc.contributor.author Geçimli, Adem
dc.date.accessioned 2018-03-01T09:50:58Z
dc.date.available 2018-03-01T09:50:58Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Geçimli, A. (2007). Örgütsel davranış biçimi olarak iletişim. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9287
dc.description.abstract İnsanlar toplumsal yaşama geçtiklerinden bu yana iletişime ihtiyaç duymuşlardır. İletişim olmadan insan toplumu olamazdı zaten. Bu toplumlar birer sosyal yapı oluşturmaktadır. Bu sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbir iş yoktur; çünkü iletişim, insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür. Bu köprü sayesinde insanlar yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu sosyal yapı içinde örgütler önemli bir unsurdur. Örgütleri oluşturan en önemli unsur insan olduğuna göre örgütleri iletişimden ayrı tutmakta mümkün değildir. Bu çalışmada iletişim, iletişimin amacı, iletişimin türleri, örgüt, örgütsel iletişim ve örgütsel iletişimin yönetim açısından önemi üzerinde durularak iletişimin yaşantımızın her boyutunda ne kadar önemli olduğu anlatılmak istenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The people have needed communication since they started to live socially. These socials form some social structures. There is no work which dosen?t need communication in this social structure because communication is like a bridge for people to understand themsewes. Owing to this bridge, people are in a process to live. In this social structure. Organizatations are inportant principles. Since the most important reason which forms the organizatations is the people, there is no possibility to depart the organizatations from the communication. In this work, communication, purpose of communication, the variety of communication, organizatations, organizatational communication and the importance of organizatational communication for management are explanined so. It is aimed how much important the communication is. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Örgütsel davranış tr_TR
dc.subject Organizational behawiour tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.subject Communication tr_TR
dc.title Örgütsel davranış biçimi olarak iletişim tr_TR
dc.title.alternative Communication as organizational behawiour tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account