Selcuk University Digital Archive Systems

İbn Rüşd'e göre inâyet ve ihtirâ delilleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalkılıç, Bayram
dc.contributor.author Şanverdi, Mehmet
dc.date.accessioned 2018-03-01T09:49:04Z
dc.date.available 2018-03-01T09:49:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Şanverdi, M. (2007). İbn Rüşd'e göre inâyet ve ihtirâ delilleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9279
dc.description.abstract `İbn Rüşd'e Göre İnayet ve İhtira Delilleri' adlı bu çalışmanın birinci bölümünde Allah'ın varlığının delilleri ve O'nun varlığının delilleri ile ilgili ortaya konmuş, özellikle de kelamcılar tarafından ortaya konulmuş delillere karşı İbn Rüşd'ün getirmiş olduğu eleştirileri ve bu eleştirilerin değerini ele aldık. İknci bölümde ise bu çalışmanın temelini oluşturan, İbn Rüşd'e göre Allah'ın varlığının delilleri olan inâyet ve ihtirâ delilleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durduk. İbn Rüşd hakikatin peşinde olduğunu iddia eden bir filozoftur. O hakikate ulaşmak için objektif, tutarlı ve külli bir bakış açısını yöntem olarak benimsemiş ve buna göre düşüncelerini ortaya koymaya çalışmıştır. Biz de böyle bir bakış açısına ve yönteme sahip olan filozofumuzun bunu Allah'ın varlığının delillerini ortaya koyarken ne kadar başarabildiği üzerinde durmaya çalıştık. Ortaya koyduğu bu delillerin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durduk. İbn Rüşd'ün bu konuyla ilgili görüşlerini, dinin ve bilimin verileriyle örtüşüp örtüşmediği üzerinde durduktan sonra, kendi görüş ve eleştirilerimizi ortaya koyduk. tr_TR
dc.description.abstract In accordance with İbn Rüşd, in this work?s first part called `İnâyet and İhtirâ Proofs?, we touched on the proofs of the God?s existance and İbn Rüşd?s critisizms against the proofs of the God?s revealed, especially revealed by the words and these critisizm?s value. In second part we mentioned about the belief and trust proofs forming the fundemental of this work, in accordance with İbn Rüşd; these are the proofs of God?s existence widely. İbn Rüşd is a philosopher who claims he is in following of the truth. He adopted a objektive, coherent and total point of view and he tried to reveal his thoughts according to that. We tried to touch on how a philosopher having such a point of view and a way succeeded in this event while he was puting forward to the proofs of God?s existance. We touched on powerfull and weak sides of these proofs which İbn Rüşd put forward. After we touched on whether İbn Rüşd?s thoughts about this subject were exact with religion and science?s datums, we put forward our thoughts and critisizms. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İbn Rüşd tr_TR
dc.subject İnayet tr_TR
dc.subject Grace tr_TR
dc.subject İhtira tr_TR
dc.title İbn Rüşd'e göre inâyet ve ihtirâ delilleri tr_TR
dc.title.alternative In accordance with Ibn Rüşd inâyet and ihtirâ proofs tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account