Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İnhalasyon anestezisi altında toraks cerrahisi geçiren hastalarda farklı dozlarda magnezyum sülfat infüzyonunun intraoperatif kas gevşetici, anestezik ve analjezik gereksinimine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.