Selcuk University Digital Archive Systems

Tavşanlarda künt toraks travması ile oluşturulan akut akciğer hasarında L-Name etkinliğinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kafalı, M. Ertuğrul
dc.contributor.author Özdinç, Şerife
dc.date.accessioned 2018-02-28T07:48:41Z
dc.date.available 2018-02-28T07:48:41Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Özdinç, Ş. (2008). Tavşanlarda künt toraks travması ile oluşturulan akut akciğer hasarında L-Name etkinliğinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9239
dc.description.abstract Tavşanlarda Künt Toraks Travması Modeliyle Oluşturulan Akut Akciğer hasarında L-Name Tedavisinin Etkinliği Çalışma, deneysel bilateral künt toraks travması modeliyle oluşturulan akut akciğer hasarında L-Name'nin; arteryel kan gazları, biyokimya, hemogram ve akciğer dokusu üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada 24 deney tavşanı kullanıldı. Tavşanlar kontrol, sham ve L-Name (25 mg/kg/gün) grubu olarak üçe ayrıldı. Bilateral künt toraks travması modeliyle akut akciğer hasarı oluşturuldu ve intravenöz L-Name verildi. 0, 3, 96. saatlerde kan örnekleri ve 96.saatte akciğerden doku örnekleri alındı. İstatistiksel incelemelerde Kruskal-Wallis varyans analizi ile Chi-Square testi kullanıldı. L-Name tedavisinin bilateral künt toraks travmasına bağlı akut akciğer hasarında, arteryel kan pH'ı, PO2 ve akciğer histopatolojik değerlerinden bir çoğu üzerine olumlu katkılarının olduğu görüldü (p<0.05). SGOT dışında kan biyokimyası, hemogram, kan IL-6 düzeylerine olumlu veya olumsuz bir katkısı saptanmadı. SGOT değerinde yükselme tespit edildi (p>0.05). PCO2 ve kan NO seviyeleri üzerine istatiksel anlamı olmasa da olumlu etkide bulunduğu saptandı (p>0.05). Sonuç olarak künt toraks travmasına bağlı gelişen akut akciğer hasarı tedavisinde kullanılan L-Name, arteryel kan pH'ı, PO2 değerleri ile akciğer histopatolojisi ve yaş akciğer ağırlığı üzerine olumlu, kan SGOT seviyesi üzerine olumsuz etkide bulunmuştur. Künt toraks travmasına bağlı akut akciğer hasarında L-Name tedavisinin etkinliği yapılacak yeni çalışmalarla daha net ortaya koyulacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Efficiency of L-Name Treatment on Acute Lung Injury Occurred with Blunt Chest Trauma Model on Rabbits This study has been done by the purpose of determining the effects of L-Name which was occurred on acute lung injury with clinical bilateral blunt chest trauma on arterial blood gases, biochemistry, hemogram and lung tissue. 24 test rabbit have been used in this study. The rabbits have been divided into three groups: control, sham and L-Name (25 mg/kg/day). Acute lung injury has been occurred with bilateral blunt chest trauma model and intravenous has been given. Blood samples have been taken at 0, 3, 96th hours and tissue samples from lung have been taken at 96.hour. Kruskal-Wallis variance analysis and Chi-Square test have been used in statistical approaches. In acute lung injury depending on bilateral blunt chest trauma of L-Name treatment, it has been seen that there are many positive contribution on arterial blood pH, PO2 and lung histopathology values (p<0.05). It has not been stated that except SGOT there are not any positive and negative contribution to blood biochemistry, hemogram, blood IL-6 levels (p>0.05). It has been determined an increase on SGOT value. It has been stated that there are a positive effect on PCO2 and blood NO levels although it does not have a statistically meaning. (p>0.05). As a result L-Name used on lung damage depending on blunt chest trauma has positive effect on arterial blood pH, PO2 values and lung histopathology and wet lung weight, negative effect on blood SGOT level. Efficiency of L-Name treatment on acute lung injury depending on blunt chest trauma will be introduced with new studies. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Tavşan tr_TR
dc.subject Rabbit tr_TR
dc.subject Künt toraks travması tr_TR
dc.subject Blunt thorax trauma tr_TR
dc.subject Akut akciğer hasarı tr_TR
dc.subject Acute lung injury tr_TR
dc.title Tavşanlarda künt toraks travması ile oluşturulan akut akciğer hasarında L-Name etkinliğinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Efficiency of L-Name treatment on acute lung injury occurred with blunt chest trauma model on rabbits tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account