Selcuk University Digital Archive Systems

Kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve ilişkili etkenler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uğuz, Faruk
dc.contributor.author Şahingöz, Mine
dc.date.accessioned 2018-02-27T13:24:53Z
dc.date.available 2018-02-27T13:24:53Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Şahingöz, M. (2008). Kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve ilişkili etkenler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9230
dc.description.abstract Kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve ilişkili etkenler Amaç: Bu çalışmada kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve ilişkili etkenlerin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Polikliniği'ne başvuran menopoz tanısı alan ardışık 269 kadın alındı. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri ve jinekolojik öyküleri kaydedildikten sonra ruhsal bozuklukları saptamak için DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I / CV) uygulandı. Bulgular: İki yüz altmış dokuz kadının 92'si (%34.2) herhangi bir duygudurum veya anksiyete bozukluğu, 64'ü (%23.8) herhangi bir anksiyete bozukluğu, 47'si (%17.5) herhangi bir duygudurum bozukluğu tanısı aldı. Özgül tanılardan en sık bulunan bozukluklar yaygın anksiyete bozukluğu (%15.6) ve majör depresyon (%13.6) idi. Obsesif kompulsif bozukluk (%7.1), panik bozukluğu (%5.2) ve distimik bozukluk (%4.8) diğer sık görülen bozukluklardan idi. Ruhsal bozukluk saptanan 92 kadının 61'i (%66.3) bir, 24'ü (%26.1) iki, 7'si (%7.7) üç ve üzerinde tanı aldı. Hastaların %57.3'ü ruhsal bozukluğun menopoz sonrası dönemde geliştiğini bildirdi. Herhangi bir duygudurum veya anksiyete bozukluğu ve herhangi bir anksiyete bozukluğu tanısı alanların almayanlara göre anlamlı düzeyde kötü ekonomik duruma sahip oldukları saptandı. Ruhsal bozukluğu olan ve olmayan gruplar arasında diğer sosyodemografik özellikler, menopoz yaşı, süresi ve şekli, çocuk sayısı ve hormon yerine koyma tedavisi yönünden anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Bulgularımız kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygın olduğunu göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Prevalence and related factors of mood and anxiety disorders in postmenopausal women who attended to a gynecology outpatient clinic Objective: This study aimed to investigate the prevalence and related factors of mood and anxiety disorders in postmenopausal women who adimitted to a gynecology outpatient clinic. Method: Two hundred sixty nine subjects for the present study were recruited from postmenopausal women consecutively admitted to the Gynecology Outpatient Clinic of Meram Faculty of Medicine of Selcuk University. After the sociodemodraphic characteristics and gynecological history of the participants were recorded, the Structured Clinical Interview for DSM-IV / Clinical Version (SCID-I / CV) was performed to determine the psychiatric disorders. Results: Ninty-two (34.2%) of 269 postmenopausal women had any mood or anxiety disorders, 64 (23.8%) had any anxiety disorder, and 47 (17.5%) had any mood disorder. The most common spesific disorders were generalised anxiety disorder (15.6%) and major depression (13.6%). Obsessive-compulsive disorder (7.1%), panic disoder (5.2%) and dysthymic disorder (4.8%) were other frequent disorders. Of those with any psychiatric disorder, 61 (66.3%) had one disorder, 24 (26.1%) had two disorders, 7 (7.7%) had three or more disorders. Fifty-five (55.7%) of the patients reported that their disorder developed after the menopause. There was a significantly relationship with poorer economic level of any anxiety or mood disorders and any anxiety disorders who postmenopausal women. There was no significant difference between the groups with and without psychiatric disorders with respect to other sociodemographic features, age, duration and type of the menopause, number of children, and hormone replacement treatment. Conclusion: Our findings suggested that mood and anxiety disorders were prevalent in postmenopausal women who attended to a gynecology outpatient clinic. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kadın hastalıkları polikliniği tr_TR
dc.subject Policlinic of women's diseases tr_TR
dc.subject Menopoz sonrası dönem tr_TR
dc.subject Post-menopausal period tr_TR
dc.subject Kadınlar tr_TR
dc.subject Women tr_TR
dc.subject Anksiyete tr_TR
dc.subject Anxiety tr_TR
dc.title Kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve ilişkili etkenler tr_TR
dc.title.alternative Prevalence and related factors of mood and anxiety disorders in postmenopausal women who attended to a gynecology outpatient clinic tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account