Selcuk University Digital Archive Systems

Ratlarda mekanik ventilasyona bağlı gelişen akciğer hasarını önlemede kafeik asitin etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uzun, Kürşat
dc.contributor.author Torun, Şerife
dc.date.accessioned 2018-02-27T13:24:42Z
dc.date.available 2018-02-27T13:24:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Torun, Ş. (2008). Ratlarda mekanik ventilasyona bağlı gelişen akciğer hasarını önlemede kafeik asitin etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9228
dc.description.abstract Mekanik ventilasyon, solunum yetmezliğinin tedavisinde zorunlu bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, mekanik ventilasyonun neden olduğu yüksek tidal volümler, ventilasyon başlar başlamaz akciğer hasarına (VILI) yol açar. VILI nın sebeplerinden olduğu bilinen inflamasyon ve serbest oksijen radikallerinin hasar yapıcı etkilerinin önlenmesi, VILI nin önlenmesine katkıda bulunur. Bu çalışmada, Kafeik asit (KA) in antiinflamatuar ve antioksidan olarak, VILI' nın önlenmesinde etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Çalışmaya sağlıklı, 4 aylık 40 adet Sprague-Dawley cinsi rat alındı. Ratlar 4 gruba ayrıldı. (Grup 1 Fizyolojik volümlerde(3 ml/ kg) MV uygulanan grup, n=10; Grup 2 Over doz MV uygulanan grup, n=10; Grup 3 Over doz (9 ml/ kg) MV uygulanan ve 10µ/ mol KA verilen grup, n=10; Grup 4 Over doz MV uygulanan ve over doz 30µ/ mol KA verilen grup, n=10 ) çalışıldı. Her 4 grupda oksidatif stresi değerlendirmek için NO, SOD, MDA, XO serum ve akciğer doku örnekleri çalışıldı. Ayrıca VILI deki inflamasyonun belirlenmesi için de Interleukin-1beta (IL-1ß), Interleukin-10 (IL-10) analizleri sadece serumda yapılırken, Interleukin-6 (IL-6), Transforming growth factor-beta1 (TGF-ß1) ve Tumor nekroz faktör alfa (TNF-?) sitokin analizleri ise hem serum hem de akciğer dokusunda gerçekleştirildi. Ayrıca akciğer doku örnekleri histopatolojik olarak değerlendirildi. Histopatolojik incelemede Grup 1 (kontrol grup) ile Grup 2 (over ventile grup) karşılaştırıldığında, Grup 2 de 8 parametrenin hepsinde histolojik bozulma daha belirgindir. (8 parametre; intraparenkimal infiltrasyon, peribronşiyal inflamasyon, respiratuar proliferasyon, alveoler destrüksiyon ve amfizematöz değişiklikler, vasküler tromboz ve konjesyon, intraparenkimal kanama ve alveoler boşluk ve bronş lümeni içindeki makrofaj sayısı) Grup 3 (over ventile + 10µ/ mol KA grup) de genel anlamda bir histopatolojik düzelme gözlendi, ancak vasküler tromboz ve konjesyon, intraparankimal kanama ve alveolar boşluk ile bronş lümenindeki lökosit sayısında anlamlı bir düzelme yoktu (p>0,01) Grup 3 ile grup 4 arasında ise fark görülmedi. Biyokimyasal parametrelerden SOD, MDA, XO ve IL-6 nın akciğer doku seviyeleri Grup 3 ve Grup 4 de Grup 2 den daha düşükdü (p<0,01). Plazma sitokin seviyeleri gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi (p>0,01). Bu bulgulara dayanarak, yüksek tidal volümlerin VILI' ya sebep olduğunu ve KA in hem histopatolojik hem de biyokimyasal, parametrelerde düzelme sağladığı sonucuna vardık. tr_TR
dc.description.abstract Although mechanical ventilation has been a mandatory treatment method of respiratory failure, high tidal volumes due to mechanical ventilation causes lung injury (VILI) from the begining time of the ventilation. Preventing harmfull effects of inflamation and free oxigen radicals, known as the causes of VILI. In this study we aimed to investigated whether of CA (caffeic acid), as an antiinflamatuar and antioxidantprevents VILI. Forty, healthy, 4-months old Sprague-Dawley rats were included the study. The rats were divided in to four groups: Group 1: VT 3 ml/kg, Group 2: VT 9 ml/kg, Group 3: VT 9 ml/kg + 10µ/ mol CA, Group 4: VT 9 ml/kg + 30µ/ mol CA grup To assess the oxidative stres, NO, OD, MDA, XO levels and to determine inflamation in VILI, IL-6, TNF-? and TGF-1ß levels were measured both in plasma and lung tissue. In addition lung tissue samples were elevaluated histopathologically. In histopathological examination, histopathological detoriation were more evident in all of the eight parameters in Group 2, when compared with Group 1 (p<0,01). An overall histopathological reverse was observed in Group 3, but there were any significant improvement in terms of vascular trombosis and congestion, intra parenkimal bleeding and alveolar space and the count of macropages in bronchial lumen. There were any differences between Group 3 and Group 4. In biochemical examination, SOD, MDA, XO and IL-6 levels in lung tissue were laver in Group 3 and Group 4, compared with Group 2 (p<0,01). Plasma cytokin levels were not significantly different among groups (p>0,01). Acording to these findings we concluded that high tidal volumes causes VILI and CA provide improvement both in histopathologic and biochemical parameters tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Mekanik ventilasyon tr_TR
dc.subject mechanic ventilation tr_TR
dc.subject Akciğer hasarı tr_TR
dc.subject Lung injury tr_TR
dc.subject Kafeik asit tr_TR
dc.subject Caffeic acid tr_TR
dc.subject Rats tr_TR
dc.title Ratlarda mekanik ventilasyona bağlı gelişen akciğer hasarını önlemede kafeik asitin etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of caffeic acid on prevention of mechanic ventilation induced lung injury (vili) in rats tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account