Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konjestif kalp yetersizliğinde beta bloker tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.