Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sigara içen ve içmeyen gebelerin kord kanında oksidatif stres faktörleri ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.