Selcuk University Digital Archive Systems

Anizometropik ve strabismik ambliyop olgularda retina sinir lifi tabakasının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zengin, Nazmi
dc.contributor.author Erşan, İsmail
dc.date.accessioned 2018-02-27T11:43:53Z
dc.date.available 2018-02-27T11:43:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Erşan, İ. (2008). Anizometropik ve strabismik ambliyop olgularda retina sinir lifi tabakasının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9216
dc.description.abstract Strabismik ve anizometropik ambliyoplar ile sağlıklı olguların retina sinir lifi tabakalarını (RSLT) optik koherens tomoğrafi (OCT) ile kıyaslayarak aralarında farkın olup olmadığı araştırıldı. Çalışma grubu, 35 strabismik ambliyop olgu ile 30 anizometropik ambliyop olgudan kontrol grubu ise görme düzeyleri tam olan 40 olgudan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan tüm olgularda tam bir oftalmolojik muayeneye ek olarak OCT ile RSLT kalınlığı incelendi. Strabismik grupta olguların ambliyop gözleri ile normal gözleri arasında OCT ile ölçülen RSLT parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Hipermetropik anizometropi grubunda temporal kadran ambliyop gözde normal göze göre anlamlı derecede ince bulundu (p=0.03). Diğer kadranlara ait RSLT kalınlıkları ile ortalama RSLT kalınlıkları açısından gözler arasında anlamlı fark bulunmadı. Miyopik anizometropi grubunda üst kadran ambliyop gözde normal göze göre anlamlı derecede ince bulundu (p=0.05). Diğer kadranlara ait RSLT kalınlıkları ile ortalama RSLT kalınlıkları açısından gözler arasında anlamlı fark bulunmadı. Strabismik ve anizometropik ambliyop hastaların ambliyop gözleri ile kontrol grubunun sağ gözleri karşılaştırıldığında kadranlara ait RSLT kalınlıkları ile ortalama RSLT kalınlıkları açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Hipermetropik anizometropi grubunda, ambliyopik gözün refraksiyonu arttıkça alt kadrana ait RSLT kalınlığı ve ortalama RSLT kalınlığının arttığı (sırasıyla p=0.00, 0.01; sırasıyla r=0.88, 0.53) miyopik anizometropi grubunda ise ambliyopik gözün refraksiyonu arttıkça nazal ve alt kadrana ait RSLT kalınlıkları ile ortalama RSLT kalınlığının azaldığı saptandı (sırasıyla p=0.01, 0.01, 0.01; sırasıyla r=0.85, 0.86, 0.86). tr_TR
dc.description.abstract Retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness of the ambliyopic eye with the fellow eye in patients with strabismic and anisometropic amblyopia and RNFL thickness of the ambliyopic eyes in patients with strabismic and anisometropic amblyopia with the right eye of the healthy subject are compared using optical coherence tomography (OCT). There were 35 subjects in strabismic amblyopic group, 30 subjects in anisometropic amblyopic group, 40 subjects in control group. Detailed opthalmological examination and RNFL thickness measurements using Stratus OCT were performed. In strabismic group, there was no statistically significant differences in RNFL parameters between the amblyopic eyes and fellow eyes. In hipermetropic anisometropic group, there was statistically significant thinning in temporal quadrants of amblyopic eyes (p=0.03). There was no statistically significant differences for other quadrants and average RNFL thickness. In miyopic anisometropic group, there was statistically significant thinning in superior quadrants of amblyopic eyes (p=0.03). There were no statistically significant differences for other quadrants and average RNFL thickness. There were no statistically significant differences in RNFL parameters between the eyes of strabismic, anisometropic amblyopic and control subjects. In hipermetropic anisometropic group, inferior RNFL (p=0.00, r=0.88) and mean RNFL thickness (p=0.01, r=0.53) increased significantly with the increase of the refractive error whereas in myopic anisometropic group, nasal RNFL (p=0.01, r=0.85), inferior RNFL (p=0.01, r=0.86) and mean RNFL thickness (p=0.01, r=0.86) decreased significantly with the increase of the refractive error. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Anizometropik ambliyop tr_TR
dc.subject Strabismik ambliyop tr_TR
dc.subject Strabismic amblyopia tr_TR
dc.subject Anisometropic amblyopia tr_TR
dc.subject Retina sinir lifi tr_TR
dc.subject Retinal nerve fiber tr_TR
dc.title Anizometropik ve strabismik ambliyop olgularda retina sinir lifi tabakasının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evalution of retinal nerve fiber layer thickness in patients with anisometropic and strabismic amblyopia using optical coherence tomography tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account