Selcuk University Digital Archive Systems

Diyabetik anne bebeklerinde kardiyak ve vasküler komplikasyonların değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atabek, Mehmet Emre
dc.contributor.author Çağan, Havva Hasret
dc.date.accessioned 2018-02-27T11:41:50Z
dc.date.available 2018-02-27T11:41:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Çağan, H. H. (2008). Diyabetik anne bebeklerinde kardiyak ve vasküler komplikasyonların değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9211
dc.description.abstract Aterosklerozun klinik komplikasyonları erişkin yaşta ortaya çıksa da temeli çocukluk çağında atılmaktadır. DAB'leri ateroskleroz açısından risk altında olan bir grup olarak değerlendirilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetik anne bebeklerinde B mod USG ile KA-İMK ve ekokardiyografi ile KKI değerlendirilerek kardiyovasküler komplikasyonların varlığı ve aterosklerotik risk faktörleri ile ilişkisini araştırmaktı. Metod: SÜMTF'de doğan doğum kilosu haftasına göre normal olan (AGA) 14 diyabetik anne bebeği, doğum kilosu haftasına göre fazla olan (LGA) 16 diyabetik anne bebeği (DAB) ve 25 sağlıklı anne bebeği karotis arter intima media kalınlığı, kardiak kitle indeksleri, antropometrik ölçümler ve aterosklerotik risk faktörleri yönünden kıyaslandı. Bulgular: Karotis arter intima media ölçümü LGA DAB'de 0,032±0,003; AGA DAB'de 0,031±0,002; kontrol grubunda ise 0,030±0,004 idi (p=0, 217). Gruplar arasında İMK açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi. KKİ değeri ise LGA grupta 54,00±20,72 g/m²; AGA grupta 52,56±40,97 g/m²; kontrol grubu 40,97±13,38 g/m² olarak hesaplandı (p=0,035). Makrozomik DAB'lerinde KKİ diğer gruplara göre belirgin yüksekti. İnsülin LGA grupta 35,77±75,84; AGA grupta 13,41±17,97; kontrol grubunda ise 4,11±3,05 (p=0,032). C peptid değeri LGA'larda 3,19±3,76; AGA'larda 2,29±1,61; kontrol grubunda 1,69±0,78 (p=0,602) olarak ölçüldü. Sonuç: Bu sonuç bize DAB'lerinden özellikle LGA olanların hipertrofik kardiyomyopatiye daha yatkın olduğunu ve tüm DAB'lerinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi gerektiğini düşündürdü. tr_TR
dc.description.abstract Although the clinical complications of Atherosclerosis may exist in old ages, their grounds form in the childhood period. DABs are considered to be a group under risk from the point of Atherosclerosis. Purpose: The aim of this study is to investigate the existence of cardiovascular complications and their associations between atherosclerotic risk factors in children of the diabetic mothers by evaluating B mod with USG and KA-İMK and by evaluating KKI with echocardiography. Method: Forteen infants of diabetic mothers born in SÜMTF, whose weigh was normal according to their birth period (AGA), 16 infants of diabetic mothers, who weighed more than that according to their birth period (LGA), and 25 control group were compared regarding thickness of their carotis artery intimae media, cardiac body index, anthropometric measurements and atherosclerotic risk factors. Findings: Carotis artery intimae media measurement was 0,032±0,003 in LGA DAB; 0,031±0,002 in AGA DAB; but in control group it was 0,030±0,004 (p=0, 217). No significant difference was obtained between the groups regarding IMK. KKI measurement was 54,00±20,72 g/m² in LGA group; 52,56±40,97 g/m² in AGA group; and 40,97±13,38 g/m² in control group (p=0,035). KKI in Makrozomic DAB were significantly higher than those in other groups. Insulin was 35,77±75,84 in LGA group; 13,41±17,97 in AGA group13; 4,11±3,05 in control group (p=0,032). C peptid value was found to be 3,19±3,76 in LGA; 2,29±1,61 in AGA; 1,69±0,78 in control group (p=0,602). Conclusion: The findings have made us to think that out of DABs especially the ones in LGA group are more prone to hypertrophic cardiomyopathy and that macrozomic DABs shoul be evaluated through echocardiography. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Ateroskleroz tr_TR
dc.subject Atherosclerosis tr_TR
dc.subject Hipertrofik kardiyomyopati tr_TR
dc.subject Hypertrophic cardiomyopathy tr_TR
dc.subject İntima media kalınlığı tr_TR
dc.subject Intima media thickness tr_TR
dc.subject Diyabet tr_TR
dc.subject Diabetes tr_TR
dc.title Diyabetik anne bebeklerinde kardiyak ve vasküler komplikasyonların değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of vasculary and cardiac complications of infants of diabetic mothers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account