Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

ST yükselmeli miyokard infarktüslü hastalarda agresif lipid düşürücü tedavide atorvastatin ve rosuvastatinin lipid parametreleri, okside-LDL ve inflamatuar parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.