Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü hastalarında plazma osteopontin ve serum fetüin-A düzeylerinin araştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.