Selcuk University Digital Archive Systems

Deneysel epidural fibroziste adezyon bariyerleri ile chıtın'in etkisinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baysefer, Alper
dc.contributor.author Keskin, Fatih
dc.date.accessioned 2018-02-27T10:35:48Z
dc.date.available 2018-02-27T10:35:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Keskin, F. (2008). Deneysel epidural fibroziste adezyon bariyerleri ile chitin'in etkisinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9203
dc.description.abstract Tavşanlarda oluşturulan deneysel epidural fibrozis sonrası adezyon bariyerleri ile chitin'in etkisini karşılaştırmak için yapılan deneysel çalışmada 4 farklı grupta toplam 28 adet tavşan kullanıldı. Deneklere ketamin ve ksilazin anestezisi altında L5 total laminektomi uygulandı. I. grup kontrol grubu olup laminektomi sahasına herhangi bir madde konulmadı. II. grup laminektomi sahasına duragen plus, III. grup laminektomi sahasına Adcon-L, IV. grup laminektomi sahasına chitin koyulan grup olarak belirlendi. Bütün denekler 6 hafta sonra sakrifiye edildi. Alınan kesitler ışık mikroskobu altında histopatolojik olarak incelendi ve gruplar arası karşılaştırma yapıldı. Çalışmamızda kontrol grubunda ortalama grade 3 fibrozis bulundu ve diğer gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit ettik (p<0,05). Grup 2,3,4 kendi arasında epidural fibrozisi önlemek açısından istatisksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Sonuç olarak kullanılan tüm maddeler postoperatif epidural fibrozisi azaltmaktadır. Yeni bir ürün olan chitin'in adezyon bariyerleri arasında bir seçenek olabileceği kanaatine varıldı. Ancak bu sonuçların kliniğe uygulanabilirliği açısından daha ayrıntılı ve ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract The effects of adeshion barriers and chitin on epidural fibrosis compared in this experimental study. 28 rabbits divided 4 different groups. L5 total laminectomy performed under ketamine and xyzlazine anasthesia. Group1 settled as control group and had no medications after laminectomy. Duragen plus at group2, AdconL at group3 and chitin at group 4 applied to laminectomy area. All groups sacrified 6 weeks after laminectomy. Histopathological features and changes between groups invastigated via light microscobe. Grade 3 fibrosis determinated in group1. Statistically significant differences between group1 and all other groups obtained (p<0.05) No statistically significant differences was determinated between group 2, 3 and 4 respectively. All medications we use decreased postoperative epidural fibrosis in this study. We concluded that a new generation adhesion barrier Chitin can be a good alternative to other medications. Further detailed studies needed to use Chitin in clinical practice. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Deneysel epidural fibroziste adezyon bariyerler tr_TR
dc.subject Experimental epidural fibrosis adhesion barriers tr_TR
dc.subject Chitin tr_TR
dc.title Deneysel epidural fibroziste adezyon bariyerleri ile chıtın'in etkisinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison the effects of chitin vs antiadhesion bariers at experimental epidural fibrosis tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account