Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Aksiller yaklaşımla brakiyal pleksus blokajında levobupivakain ile levobupivakain + prilokain kombinasyonunun karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.