Selcuk University Digital Archive Systems

Yenidoğan servisinde yatan hastalarda doğumsal kalp hastalıklarının sıklığı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baysal, Tamer
dc.contributor.author Çağan, Eren
dc.date.accessioned 2018-02-27T10:32:07Z
dc.date.available 2018-02-27T10:32:07Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Çağan, E. (2007). Yenidoğan servisinde yatan hastalarda doğumsal kalp hastalıklarının sıklığı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9192
dc.description.abstract Bu çalışma, yenidoğan servisine yatırılan hastalarda doğumsal kalp hastalığı sıklığını belirlemek amacıyla yapıldı. Ayrıca doğumsal kalp hastalıklı çocukların hastaneye yatış ve kalp yönünden değerlendirilme nedenleri incelendi. Bir yıl içinde çeşitli nedenlerle yenidoğan kliniklerinde yatırılarak izlenen 724 bebek arasından, doğumsal kalp hastalığı şüphesi ile ekokardiyografik inceleme yapılan 232 bebek değerlendirildi. Doğumsal kalp hastalığı saptanan bebeklerin %59'u kardiyovasküler sistem dışı nedenlerle hastaneye yatırılmıştı. Kalp yönünden değerlendirilme nedenleri arasında fizik muayenede üfürüm saptanması ilk sırada yer alıyordu. En sık saptanan asiyanotik doğumsal kalp hastalığı ASD ve VSD iken, siyanotik hastalıklar arasında en sık büyük arter transpozisyonu, EYD ve Fallot tetralojisi tespit edildi. Bir yıl içinde yenidoğan servisinde yatırılarak izlenen yenidoğan bebekler arasında doğumsal kalp hastalığı sıklığı %15 (109/724) olarak bulundu. Doğumsal kalp hastalığı saptanan vakalar kalp-damar sistemi dışı nedenlerle hastaneye yatırılabileceğinden, yenidoğan döneminde kalp hastalıkları yönünden değerlendirmenin önemi vurgulandı. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study was to determine the frequency of congenital heart disease (CHD) in patients admitted to newborn intensive care unit. In addition, the reasons for the hospitalization and the assessment of the children with CHD regarding heart were analyzed. Of 724 infants hospitalized and examined with different reasons in the newborn intensive care unit in a year, 232 infants who were made echocardiography with the suspect of CHD were evaluated. %59 of the infants who were identified to have CHD had been hospitalized with the reasons out of cardiovascular system. Murmur on physical examination was the primary reason as for the assessment for heart. Tetralogy of fallot and transposition of great arteries were most frequently determined among cyanotic CHD, whereas the most common cause of acyanotic CHD was atrial septal and ventricular septal defect. Among the newborn infants hospitalized and observed within a year, the frequency of CHD was found %15 (104/724). Since the patients who were identified to have CHD might have been hospitalized on non-cardiac grounds, the significance of evaluation in cardiology was emphasized in newborn period. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Çocuk sağlığı servisleri tr_TR
dc.subject Child health services tr_TR
dc.subject Doğumsal kalp hastalıkları tr_TR
dc.subject Congenital heart diseases tr_TR
dc.title Yenidoğan servisinde yatan hastalarda doğumsal kalp hastalıklarının sıklığı tr_TR
dc.title.alternative Incidance of congenitale heart disease in newborn intensivecare unite tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account