Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde hastane içi atriyal fibrilasyon gelişmesinin prediktörleri ve prognostik değeri

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.