Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Valproat ile tedavi edilen epilepsili çocukların serum insülin, leptin, nöropeptid Y, ghrelin ve adiponektin düzeyleri ile karotid arter intima media kalınlıklarının değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.