Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında ekokardiyografi ile tespit edilen kardiyak bulguların değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.